:::

Đại học Nam California gia nhập Kế hoạch Spotlight Taiwan

  • 23 August, 2014
  • Editor

Kế hoạch Spotlight Taiwan lại có thêm quân lực mới, thư viện Đài Loan tại Los Angeles đã ký kết bản ghi nhớ về Kế hoạch Spotlight Taiwan với trường đại học Nam California, từ tháng 10 năm nay sẽ hợp tác với nhau 1 năm bằng phương thức “ Triển lãm phim tài liệu Đài Loan”.

 

Ông Kỷ Đông Dương – Chủ nhiệm Thư viện Đài Loan tại Los Angeles, người đại diện ký kết bản ghi nhớ với đại học Nam California cho biết, thông qua hợp tác này, ngoài việc tăng đậm tình hữu nghị trong nhóm người Hoa ở Đài Loan và ở bang California ra, cũng hy vọng qua đây giới thiệu văn hóa của Đài Loan cho các dân tộc khác.

 

Trường đại học Nam California là trường thứ 4 tại khu vực California ký kết bản ghi nhớ với thư viện Đài Loan tại Los Angeles.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore