close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Viện Hành chính hy vọng mọi người nên đối mặt với vấn đề điều chỉnh tiền lương cơ bản một cách lý trí

  • 23 August, 2014
  • Editor
Viện Hành chính hy vọng mọi người nên đối mặt với vấn đề điều chỉnh tiền lương cơ bản một cách lý trí
Thủ tướng Giang Nghi Hoa

Gần đây chỉ số vật giá gia tăng rõ rệt, do đó Viện Hành chính Đài Loan chỉ thị cho Bộ Lao động mở Hội nghị Ủy ban thẩm nghị tiền lương cơ bản vào ngày 25/8 tới, Viện Hành chính hy vọng các bên nên đối mặt với vấn đề này một cách lý trí, thảo luận xem có nên điều chỉnh mức lương cơ bản hay không. Nhưng đại diện của bên trả lương thì phản đối, yêu cầu Viện Hành chính tuân thủ qui định, cũng tức là chỉ mở hội nghị thẩm định tiền lương khi Chỉ số giá tiêu dùng CPI năm tăng 3%, cho nên đến cuối tháng 9 mở họp cũng không muộn.

 

Ngày 23/8 Người phát ngôn của Viện Hành chính cho biết, khi thủ tướng Giang Nghi Hoa gặp gỡ đại biểu lao động toàn quốc ông đã nói rõ, do vật giá ở Đài Loan tương đối ổn, chỉ số giá tiêu dùng trong những năm gần đây ít khi nào vượt qua 3%, vả lại chỉ số này bao hàm rất rộng, nên không có thể phản ánh trực tiếp cảm nhận của người lao động. Thủ tướng cho rằng, chỉ số giá thực phẩm có ảnh hưởng rất lớn đối với sinh hoạt của người sống dựa vào tiền lương cơ bản, hy vọng mọi người đối mặt với vấn đề này 1 cách lý trí để cho người lao động cảm nhận mình được quan tâm.

 

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore