:::

Nhà kinh doanh chứng khoán hy vọng Ủy ban quản lý và giám sát tài chính đưa ra cơ chế giao dịch thị trường cổ p

  • 25 August, 2014
  • Editor

Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông sắp sửa được thông qua công ty chứng khoán địa phương trực tiếp buôn bán cổ phiếu. Hiệp hội chứng chứng khoán Đài Loan hy vọng Ủy ban quản lý và giám sát tài chính cũng có thể qui hoạch “Công ty giao dịch chứng khoán giữa Đài Loan và Hồng Kông”. Ngày 25/8, lúc trả lời phỏng vấn, chủ nhiệm Ủy ban quản lý và giám sát tài chính Tăng Minh Tôn cho biết, cho đến nay vẫn chưa đánh giá phương án này, nhưng Ủy ban quản lý giám sát tài chính sẽ đợi bản báo cáo của Hiệp hội chứng khoán, tìm hiểu ý kiến của các đơn vị hữu quan và đánh giá.

 

Tăng Minh Tôn nói : Đây là ý kiến của Hiệp hội chứng khóan, đợi sau khi kiến nghị được trình lên Ủy ban quản lý và giám sát tài chính, chúng tôi sẽ trao đổi ý kiến với các đơn vị hữu quan. Hiệp hội chứng khoán kiến nghị rằng, vì hiện nay Thượng Hải và Hồng Kông sắp thực thi cơ chế giao dịch thị trường cổ phiếu giữa hai bên, cho nên cũng mong muốn mở cửa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, thông qua cơ chế giao dịch thị trường chứng khoán giữa Đài Loan và Hồng Kông  để đầu tư cổ phiếu Trung Quốc. Chúng tôi sẽ đánh giá rõ hơn về kiến nghị này.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore