:::

Đài Loan và Canada ký kết bản ghi nhớ đánh giá tự nguyện, nâng cao địa vị hàng hải quốc tế của Đài Loan.

  • 25 August, 2014
  • Editor

Để tránh mối quan hệ đặc biệt giữa hai bờ eo biển Đài Loan xóa mờ sự nỗ lực của Đài Loan trong môi trường hàng hải quốc tế, sáng ngày 25/8, Cục hàng hải thuộc Bộ giao thông Đài Loan đã ký kết “Bản ghi nhớ đánh giá tự nguyện” với công ty COMARE, Canada, hy vọng thông qua sự hỗ trợ của phía Canada, để cho tổ chức hàng hải quốc tế có thể hiểu được sự đóng góp của Đài Loan trong môi trường hàng hải quốc tế, đồng thời để nâng cao khả năng cạnh tranh trên toàn cầu của các tàu biển Trung Hoa Dân Quốc.

 

Năm 2005,Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua nghị quyết “Đánh giá tự nguyện”, đưa 6 công ước hàng hải vào “Đánh giá tự nguyện”, trong đó bao gồm “Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển”, “Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển” v.v... Để thực hiện nội dung của 6 công ước, năm ngoái, Tổ chức IMO đã đưa ra nghị quyết và kể từ năm 2016 sẽ sửa thành đánh giá bắt buộc.

 

Do Đài Loan không phải là nước hội viên của Tổ chức IMO, không thể trực tiếp trình đơn xin IMO đánh giá, để tránh mối quan hệ của hai bờ eo biển Đài Loan xóa mờ sự nỗ lực của Đài Loan trong môi trường hàng hải quốc tế, kể từ năm 2012, Cục hàng hải Đài Loan đã đưa việc hợp tác kỹ thuật hàng hải giữa Đài Loan và Cananda thành trọng điểm công tác của hàng năm, đồng thời đã ký kết “bản ghi nhớ đánh giá tự nguyện” với công ty COMARE của Canada vào ngày 25/8, phía Canada sẽ hỗ trợ Đài Loan mời nhân viên đánh giá lâu năm của tổ chức IMO đến Đài Loan đánh giá vào tháng 10 tới, hy vọng trước cuối năm nay có thể hoàn thành bản báo cáo đánh giá tự nguyện, sau đó do phía Canada trình bản báo cáo cho trưởng thư ký IMO và công bố trên chuyên san IMO, để cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ sự nỗ lực và sự đóng góp của Đài Loan trong các công ước quốc tế.

 

Cục trưởng Cục hàng hải Kỳ Văn Trung cho hay: Vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai bờ eo biển Đài Loan, cho nên rất khó để định vị của Đài Loan trong cộng đồng quốc tế, chúng tôi hy vọng thông qua phương thức hợp tác kỹ thuật hàng hải giữa Đài Loan và Canada để thể hiện sự nỗ lực và sự đóng góp của Đài Loan trong mặt hàng hải quốc tế.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore