Ngày đầu tiên Hành Thiên Cung cấm đốt nhang, tín đồ vẫn đến đông như thường lệ.

  • 26 August, 2014
  • Editor
Chùa Hành Thiên Cung

Bắt đầu từ hôm nay ( ngày 26/8) Chùa Hành Thiên Cung – Đài Bắc ( chùa thờ Quan Thánh Đế Quân) thực thi chính sách mới đó là cấm đốt nhang và cúng dường. Sáng sớm nhà chùa đã dời bỏ lư hương và bàn để đồ cúng và mở cửa chùa lúc 4 giờ sáng để đón tín đồ đến chùa cúng bái như thường lệ. Có nhiều thiện nam tín nữ cho biết là không quen với lệ mới này, nhưng cũng có người cho rằng thành tâm là quan trọng hơn hết, do đó chắp hai tay thành tâm quỳ lạy là được rồi.

 

Bắt đầu từ hôm nay chùa Hành Thiên Cung Đài Bắc và 2 phân viện ở Bắc Đầu và Tam Hiệp hủy bỏ lệ đốt nhang và cúng dường, dân chúng đến đây cúng bái không cần chuẩn bị nhang đèn và lễ vật. Lý Sở Hoa – Ban chấp hành chùa cho biết, sẽ tăng cường cử nhân viên tình nguyện tuyên truyền việc cấm đốt nhang đến mọi tín đồ.

 

Về phía nhà chùa thì bắt đầu từ tháng 6 âm lịch, nhà chùa đã không đốt nhang, không cúng phẩm vật và chùa cũng đã xin quẻ về việc này và chỉ xin 1 lần là đã được Quan Thánh Đế Quân chấp thuận.

 

Tố Kim  

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore