Hai bờ eo biển thúc động thành lập khu giao lưu định hướng

  • 26 August, 2014
  • Editor
Diễn đàn Hợp tác khu tự do kinh tế thương mại hai bờ eo biển

Đối mặt với thời đại toàn cầu hoá, Trung Quốc đang thúc động khu thực nghiệm tự do thương mại Thượng Hải, Đài Loan thì đang thúc động khu tự do kinh tế định hướng. Ngày 26/3, nhật báo Kinh tế tổ chức diễn đàn Hợp tác khu tự do thương mại hai bờ eo biển lần thứ nhất, mời chủ quản của khu tự do thương mại Thượng Hải sang Đài Loan chia sẻ tình hình hiện tại để Đài Loan tham khảo khi thúc đẩy khu định hướng tự do kinh tế.

 

Ông Mã Thiệu Chương – phó chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ Giao lưu hai bờ eo biển cho biết, khu định hướng cuả hai bờ eo biển có những điểm giống nhau, nhưng tại Đài Loan việc thúc đẩy khu này không thuận lợi, ông kêu gọi xã hội Đài Loan nên chuyển đổi quan niệm của mình, để có thể nhanh chóng thúc đẩy khu tự do kinh tế định hướng. Ông Mã Thiệu Chương nói:“ Lấy suy nghĩ chính diện thay cho phiến diện, quản lý thay cho phòng ngự, sau cùng là suy nghĩ sâu xa thay cho những suy nghĩ thiển cận, chỉ có như vậy, quan hệ hai bờ eo biển mới có thể tốt hơn.”

 

Trương Ấu Văn – hội trưởng Hiệp hội Kinh tế Thế giới Thượng Hải cho biết, sở dĩ Trung Quốc thúc động khu thí nghiệm tự do thương mại Thượng Hải là do cảm nhận được áp lực của sự đả kích tự do hóa toàn cầu, các khu vực khác của Trung Quốc cũng đang tranh giành thiết lập các khu như vầy. Ông cho rằng việc thành lập khu tự do kinh tế định hướng là một việc mà Đài Loan cần làm ngay, như vậy mới phù hợp nhu cầu thực tế.

 

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore