Ngăn chặn việc thao túng khách du lịch, dự tính thu phí trước khi phục vụ các Tour chất lượng cao

  • 27 August, 2014
  • Editor
Hiện nay Đài Loan có qui định chỉ mở cửa cho 5000 lượt khách du lịch từ Trung Quốc sang Đài Loan mỗi ngày, khiến cho các công ty du lịch Đài Loan buộc phải giảm giá thu hút khách và cạnh tranh ngày càng gay gắt, từ đó phát sinh một số tour du lịch miễn phí, cũng như xuất hiện các loại hình đường dây cửa hàng bán hàng cho khách du lịch, khách sạn cho khách du lịch, xe du lịch , đường dây có vốn đầu tư từ Hồng Kông. Các đường dây này có chất lượng phục vụ thương mại, nên khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn kiểu cưỡi ngựa xem hoa, mua hàng hóa giá cao hơn bình thường, và tạo không gian cho các công ty du lịch nhận được số tiền huê hồng cao từ hàng hóa mà khách du lịch mua.  
 
Để chấm dứt  tình trạng công ty du lịch thao túng khách, ảnh hưởng đến hình tượng du lịch của Đài Loan, Viện trưởng Viện hành chính ngày 27/8 sau khi nghe báo cáo của Cục du lịch Đài Loan ông cho ra chỉ thỉ, trong vòng 2 tháng sửa đổi “Biện pháp cấp giấy phép cho công ty du lịch có vốn đầu tư từ Trung Quốc Đại lục hoạt động kinh doanh tại Đài Loan”, đồng thời thiết kế các tuor du lịch chất lượng cao trên cơ chế thu phí trước khi phục vụ, khách du lịch tham gia Tour chất lượng cao sẽ được ưu tiên cho cấp visa trước.
 
Phó Cục trưởng Cục du lịch Đài Loan Trương Tích Thông nói: “trong các đoàn du lịch từ Trung Quốc phân thành đoàn bình thường và đoàn chất lượng cao, đoàn chất lượng cao phải nhấn mạnh rằng không thao túng khách đi mua sắm, không đưa khách đi vòng quanh Đảo, phải có lịch trình du lịch theo từng khu, đoàn du lịch phải có chủ đề, trong đó các trạm mua sắm càng ít càng tốt, nhằm giảm sự thao túng khách du lịch, bên cạnh đó thông qua việc phối hợp nội qui 5000 lượt khách một ngày, sẽ ưu tiên một nửa số khách cho đoàn chất lượng cao ”.
Tường Vy
 

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore