Đài Loan cần gia nhập TPP và RCEP để tránh bị cách ly ra ngoài các nền kinh tế

  • 28 August, 2014
  • Editor

Ngày 28/8 Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa mở cuộc họp hội thảo quốc tế tại Đài Loan đã mời các nước thành viên trong nền kinh tế TPP và RCEP đến từ Nhật, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Singapore, các doanh nghiệp thành viên của Phòng Thương mại Hoa Kỳ hoặc các đại diện ngành sản xuất cùng đến tham dự, để đóng góp ý kiến cho chính sách, xúc tiến tiến trình thương mại tự do hóa của Đài Loan.

 

Phó Bộ trưởng Bộ Kinh tế Trác Sĩ Chiêu cho biết, các nước thành viên TPP và RCEP đều là đối tác kinh tế quan trọng của Đài Loan, ông cho biết : “Mọi người đều hiểu được Đài Loan là nền kinh tế phát triển về hướng xuất khẩu, rất ỷ lại vào thương mại quốc tế, nếu như Đài Loan không có cách nào gia nhập vào lịch trình hội nhập kinh tế khu vực, như vậy sẽ ảnh hưởng nặng nề tới khía cạnh phát triển thương mại của Đài Loan trong tương lai, đồng thời Đài Loan cũng sẽ bị cách ly ra ngoài sự phát triển của các nền kinh tế”.

 

Đại diện Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hàn Quốc Amy Jackson trình bày trong bài diễn thuyết rằng, tại sao Hoa Kỳ chọn đầu tiên việc đàm phán và ký kết FTA với Hàn Quốc mà không phải là Nhật, nguyên nhân lớn nhất là do tổng thống Hàn quốc và cơ quan kinh tế thương mại của nước này đã thực hiện bằng bất cứ giá nào để thúc đẩy việc đàm phán và ký kết FTA, hơn nữa, không có ẩn giấu bất kỳ hạng mục nào, mặc dù Quốc hội Hàn Quốc đang bắt đầu có sự chống kháng nghiêm trọng, nhưng sau đó vẫn tiếp tục lập ngân sách để trợ cấp cho các ngành sản xuất bị ảnh hưởng ; ngoài ra, dưới sự nỗ lực thuyết phục của nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ, thậm chí đi thăm hơn 60 nghị sĩ trong ba ngày, tỏ ra Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hàn Quốc đã giữ một vai trò tương đối quan trọng.

 

                                                         Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore