Đài Loan có thể trở thành “Thung lũng Silicon” của ba miền Đài Loan, Trung Quốc và Hồng Kông

  • 28 August, 2014
  • Editor
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế hai bờ eo biển và Hồng Kông

Ngày 28/8 tại Đài Bắc lần đầu tiên khai mạc “Diễn đàn Kinh tế thương mại giữa hai bờ eo biển Đài Loan và Hồng Kông”, do Hội Hiệp tiến Công thương mại Trung Hoa Dân Quốc, Hội Thương mại Hồng Kông Trung Hoa và Hội Liên hợp Công nghiệp kinh tế Trung Quốc cùng tổ chức, đã mời doanh nghiệp ở ba miền Đài Loan, Trung Quốc và Hồng Kông nhằm về chủ đề “Ngành sản xuất sáng tạo văn hóa” và “Thương mại điện tử” tiến hành cuộc diễn thuyết và bàn thảo.

 

Phó Chủ tịch Quỹ Giao lưu hai bờ eo biển phía Đài Loan Mã Thiệu Chương phát biểu rằng, giữa ba miền Đài Loan, Trung Quốc và Hồng Kông đang phát triển nền kinh tế mới, cùng đặt trọng điểm vào dịch vụ thương mại điện tử, trong khi đó ở môi trường Đài Loan tương đối mở rộng hơn, đối với bất kỳ doanh nghiệp nào đều có thể tới Đài Loan để giao dịch kinh doanh, các doanh nghiệp Đài Loan không có lo sợ tới sự cạnh tranh, chỉ sợ những cuộc cạnh tranh bị dồn vào thế bó buộc ; đặc biệt là trong lúc Thỏa thuận Thương mại ngành dịch vụ hai bờ eo biển chưa có hiệu lực, khiến doanh nghiệp Đài Loan không cách nào được tiến tới thị trường Trung Quốc, ông hy vọng doanh nghiệp Trung Quốc có thể thúc đẩy phía chính phủ Trung Quốc mở rộng hơn nữa, tạo sự cạnh tranh công bằng cho hai bên.

 

Ông Mã Thiệu Chương cho biết : “Thật ra trong quá trình phát triển ở ba miền đất Đài Loan, Trung Quốc và Hồng Kông, Đài Loan là nơi có môi trường tương đối tự do mở rộng, pháp trị, nằm trong điều kiện lợi thế này, ở Đài Loan có thể phát triển thành một “Thung lũng Silicon” cho ba miền”.

 

Chủ tịch Tập đoàn PC Home Online Chiêm Hoằng Chí cho biết, trên thị trường thương mại điện tử Đài Loan, về mức độ chín mùi, luồng vốn kỹ năng, kho vận hậu cần đã đạt đến mức độ ổn định, còn dịch vụ thương mại điện tử và tín dụng mua bán tại Đài Loan cũng ở tiêu chuẩn cao, nhìn từ góc độ của Trung Quốc, vẫn là một thị trường đáng được thâm canh, hơn nữa nói chung một ngôn ngữ, là ưu điểm tốt nhất để vượt ranh giới thực hiện. Tuy nhiên, khi ngành thương mại điện tử sang kinh doanh tại Trung Quốc, đối với doanh nghiệp Đài Loan tương đối khó khăn, nếu có thể hoàn thành nội dung Thỏa thuận Thương mại ngành dịch vụ, có lẽ sẽ có cơ hội đến một địa điểm nhất định thành lập thí điểm, xin được quyền pháp lý, để triển khai dịch vụ kinh doanh tại thị trường Trung Quốc.

 

                                                          Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore