Xác định thời gian đàm phán về thương mại hàng hóa sẽ diễn ra vào ngày 10/9 tại Đài Loan

  • 28 August, 2014
  • Editor

Cuộc đàm phán Thỏa thuận thương mại hàng hóa giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã lắng xuống một thời gian dài, nay đã được xác định thời gian chính thức trở lại cuộc đàm phán. Ngày 28/8 Phó Bộ trưởng Bộ Kinh tế Trác Sĩ Chiêu nhân dịp dự cuộc hội thảo quốc tế, ông đã trả lời phỏng vấn trước phiên họp cho biết, cuộc đàm phán Thỏa thuận thương mại hàng hóa giữa hai bờ eo biển sẽ diễn ra vào ngày 10/9, địa điểm được xác định sơ bộ tại Đài Loan, nhưng địa điểm khai mạc cuộc đàm phán này vẫn chưa được xác định.

Ông Trác Sĩ Chiêu cho biết : “Đã có thời gian xác định rồi, ngày 10/9 tại Đài Loan, về địa điểm thì chúng tôi còn đang bàn thảo, tôi thiết nghĩ trước khi chưa đi tới cuộc đàm phán cuối cùng, thì tôi không tiện việc để nói nhiều, chúng tôi sẽ cố hết sức đấu tranh giành quyền lợi cho doanh nghiệp”.


                                                Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore