Khai mạc hội nghị thẩm xét lương căn bản, chủ thuê và người lao động đồng tìm kiếm tiếng nói chung.

  • 29 August, 2014
  • Editor
Hội nghị thẩm xét điều chỉnh tăng lương cơ bản.

Chiều ngày 29/8 Hội nghị thẩm xét lương căn bản thêm lần nữa được tổ chức, do phía chủ thuê không phản ứng mạnh trong việc điều chỉnh tăng lương căn bản, dự tính cả hai bên sẽ tiến hành thảo luận về mức tăng lương lương cơ bản. Ông Lâm Vinh Sáng chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, người có chủ trương tách riêng lương căn bản của lao động bản địa và lao động nước ngoài, khi tiếp nhận phỏng vấn đã cho biết, phía chủ thuê theo chủ trương huỷ bỏ chế độ lương cơ bản, để tiền lương của lao động bản địa theo cơ chế thị trường.

   

Ông Trương Thượng Vạn, chủ tịch Tổng công đoàn toàn quốc, đại diện phía lao động lại cho biết, lương cơ bản là một sự đảm bảo căn bản nhất đối với người lao động, không thể nào huỷ bỏ chế độ lương cơ bản, ngày hôm nay họ sẽ yêu cầu lương cơ bản sẽ điều chỉnh tăng lên 20 ngàn Đài tệ.

 

    Theo được biết, nhằm giúp cho phía chủ thuê và phía lao động đạt đến một đồng nhận chung, Bộ lao động đã đề xuất 8 biện pháp, nếu như cả hai bên cùng đồng ý, tiền lương cơ bản sẽ có cơ hội tăng hơn 20 ngàn Đài tệ, dự tính sẽ có hơn 1,400 ngàn người lao động sẽ được tăng lương.

 

Bích Ngân.

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore