Tăng mức lương cơ bản, người lao động mỗi tháng phải đóng thêm 25 đài tệ phí bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động

  • 30 August, 2014
  • Editor

Mức lương cơ bản dự định sẽ tăng lên thành 20,008 đài tệ vào tháng 7 năm sau, tăng 735 đài tệ so với mức lương hiện hành, tiền lương của những người lao động được hưởng mức lương cơ bản mặc dù có tăng, nhưng mức chi cho bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động cũng tăng, mỗi một lao động ước tính mỗi tháng sẽ phải trả thêm 25 đài tệ; còn đối với chủ lao động thì ngoài khoản chi thêm để tăng lương cơ bản, chủ lao động còn phải chi trả thêm cho khoản chi về bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế; chi trích trợ cấp lương hưu cho người lao động, ước tính tổng chi phí giá thành của các chủ doanh nghiệp sẽ tăng thêm 7, 246 tỷ đài tệ một năm.

 

Theo Bộ Lao động thống kê, sau khi điều chỉnh tăng mức lương cơ bản, trên toàn Đài Loan sẽ có 1.867.800 lao động gồm cả lao động bản xứ và loa động nước ngoài được hưởng ưu đãi mới này, trong đó gồm 1,56 triệu lao động bản xứ, 310 ngàn lao động nước ngoài và 450 ngàn người hưởng lương theo giờ.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore