:::

Tổng thống: bổ sung Ủy viên giám sát là qui định theo hiến pháp

  • 14 September, 2014
  • Editor

Phủ tổng thống ngày 10/9 cho công bố danh sách 11 ủy viên giám sát bổ sung, Tổng thống đã đích thân đến gặp mặt các ủy viên được đề cử. Tổng thống Mã Anh Cửu biểu thị đây là sự xếp đặt chiếu theo hiến pháp của Viện giám sát.

 

Tổng thống cho biết, số lượng ủy viên giám sát không đủ sẽ ảnh hưởng đến nhân lực của Ủy ban thường vụ, cũng như tạo nên gánh nặng cho cơ quan điều tra địa phương, chính vì vậy việc bổ sung danh sách đề cử Ủy viên giám sát là cần thiết. 

 

Tổng thống nói: “tôi là Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, có sứ mệnh duy trì bảo vệ cho sự vận hành của cơ quan hiến pháp hành chính quốc gia, tôi không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn trong khi danh sách ủy viên giám sát đang thiếu ủy viên, tôi cần phải đề cử thêm người, chiếu theo hiến pháp và qui định giải thích số 632 của quan tòa, xin Viện lập pháp đồng ý để giúp cho Viện giám sát phát huy thế mạnh, đây cũng là trách nhiệm không thể thay thế của Tổng thống Đài Loan trên mặt hiến pháp”.

Tường Vy

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore