:::

Thiết lập hệ thống truy cứu nguồn gốc, ngành chất béo dùng để ăn sẽ thực hiện trước từ tháng 10

  • 14 September, 2014
  • Editor

Ủy ban nông nghiệp Đài Loan triển khai công tác lý lịch sản xuất của nông sản phẩm đã nhiều năm, dành được sự khẳng định, gần đây vì vấn đề an toàn thực phẩm lại một lần nữa gây sự coi trọng chú ý, công việc kinh doanh tiêu thụ của những nông dân có lý lịch sản xuất rất khấm khá, nhưng ngoài nông sản phẩm, thì Đài Loan không có các loại thực phẩm khác thiết lập hệt thống truy cứu nguồn gốc hoàn chỉnh; cũng có nghĩa là, những thức dân mà người dân ăn, từ sản xuất đến khi chế tạo thành thành phẩm, trải qua một loạt quá trình xử lý, nếu khâu ở giữa có vấn đề, thì việc các đơn vị y tế truy cứu luồng lưu thông của sản phẩm sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

 

Thì để quản lý một cách có hiệu quả luồng lưu thông của sản phẩm thực phẩm, gần đây Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm Bộ Y tế phúc lợi công bố, từ tháng 2 sang năm trở đi, sẽ xúc tiến hệ thống truy cứu nguồn gốc đối với 6 loại thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm chủ yếu có rủi ro cao. Tuy nhiên, vào ngày 14-9 Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm tuyên bố, ngoài ra sẽ tăng thêm “Ngành chất béo dùng để ăn”, đồng thời mảng này sẽ thực hiện trước bắt đầu từ ngày 31-10 năm nay, dự kiến sẽ đưa vào danh mục quản lý 100 xưởng chế tạo sản xuất, và khoảng 500 doanh nghiệp nhập khẩu.

 

Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm Bộ Y tế phúc lợi nhấn mạnh, những doanh nghiệp được đưa vào hệ thống truy cứu nguồn gốc phải hoàn thành việc đăng ký, đồng thời được quản lý, ngay vào ngày 31-10 sẽ thực hiện kiểm tra tự tủ bắt buộc, bắt đầu từ ngày 1-1 sang năm, ngành sản xuất chất béo thực phẩm phải tiếp nhanajn sự kiểm tra của cơ quan kiểm tra thứ 3, đồng thời ưu tiên đưa vào kiểm tra đại tra của Quy phạm vệ sinh thực phẩm tốt (GHP). Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm nhấn mạnh, doanh nghiệp nếu không đăng ký hoặc đăng ký không đúng sự thật, sẽ bị phạt trên 30.000 đài tệ trở lên cho đến 3 triệu đài tệ trở xuống, doanh nghiệp vi phạm với tình tiết nặng sẽ bị đình chỉ hoạt động dài tới 1 năm.

 

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore