Diễn tập Hán Quang, Tổng thống Mã Anh Cửu lần đầu lên tàu thị sát

  • 17 September, 2014
  • Editor

Để phối hợp giai đoạn tác chiến chặn đánh liên hợp của cuộc diễn tập Hán Quang, 8 giờ sáng ngày 17-9, Lực lượng hải quân đã tiến hành thao diễn trên vùng biển ở Đông bộ Đài Loan, kể từ khi lên nhậm chức đến nay, đây là lần đầu tiên Tổng thống Mã Anh Cửu lên quân hạm của hải quân để ra biển thị sát diễn tập. Hoạt động thao diễn sáng 17-9 áp dụng phương thức theo chi đội, bao gồm các cánh quân của các binh chủng hải quân và không quân tham gia diễn tập, với hình thức thao diễn người thật bắn đạn thật, để kiểm nghiệm khả năng tác chiến chặn đứng quân địch.

 

Sau khi Tổng thống Mã Anh Cửu đặt chân lên quân hạm Tả Doanh, với nhiệm vụ “Tàu dẫn đường” của chị đội diễn tập, quân hạm Tả Doanh đã lập tức cho kéo “Cờ Thống Soái”, và cờ được hạ sau khi Tổng thống rời khỏi tàu từ cảng Hoa Liên. Trong quá trình thao diễn sửa chữa trên biển Tổng thống Mã Anh cửu sẽ tới đài quan sát ở phía ngoài buồng lái, để vẫy tay chào các phương tiện thông tin đại chúng và những người lính hải quân trên con tàu Mã Công, tiếp theo Tổng thống sẽ quan sát toàn bộ tác nghiệp sửa chữa; sau khi kết thúc tác nghiệp, Tổng thống sẽ vẫy tay chào một lần nữa.

 

Trong quá trình tiến hành thao diễn sửa chữa, tàu diễn tập sẽ mô phỏng trường hợp hệ thống đạn pháo bị trục trặc, sẽ nêu yêu cầu sửa chữa với chi đội. Hai quân hạm Tả Doanh và Mã công cùng song song tiến lên trước, quân hạm Tả Doanh tung dây sang cho quân hạm Mã Công để tiến hành tác nghiệp sửa chữa.

 

Sau khi Tổng thống lên tàu tại cảng quân sự Tô Áo, chi đội hải quân sẽ tiến về phía Nam, quan sát theo tuần tự thao diễn tác chiến phòng không, thao diễn tác chiến chống tàu ngầm, thao diễn tác chiến trên mặt nước, thao diễn sửa chữa trên biển, về thời gian 8 giờ 10 phút rời khỏi cảng Tô Áo, đến 1 giờ 10 phút sẽ tới cảng Hoa Liên, toàn bộ quá trình khoảng 5 tiếng đồng hồ.

 

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore