:::

Số thặng dư của Ngân hàng tăng trưởng, Tổng thống Mã Anh Cửu : hiểu quả của công cuộc cải cách tài chính.

  • 19 September, 2014
  • Editor

 Ngày 19/9 tổng thống Mã Anh Cửu cho biết, tính đến tháng 7 năm nay tổng cộng có 27 ngân hàng nước ngoài mở thêm 36 chi nhánh tại Đài Loan, Đài Loan hy vọng có thể triển khai mở rộng nghiệp vụ ngân hàng, cách thức cụ thể tức là đem ngành tài chính đưa vào khu vực thí điểm tự do mậu dịch, tổng thống Mã Anh Cửu biểu thị, các chi nhánh Ngân hàng ngoại thương tại Đài Loan đã có mức thặng dư cao hơn năm ngoái, điều này cũng cho thấy chính sách cải cách và mở rộng tài chính của Đài Loan đã có thành quả cụ thể.

 

    Tổng thống Mã Anh Cửu cho biết, chính phủ thúc đẩy thành lập Khu vực thí điểm tự do mậu dịch, đồng thời đem ngành kim ngạch tài chính vào danh sách tự do mậu dịch là muốn đưa Đài Loan trở thành Trung tâm quản lý tài chính và tài sản của khách hàng nước ngoài.

 

    Tổng thống Mã Anh Cửu nói : “ Mới đầu không nghĩ đến việc đưa ngành tài chính vào trong danh sách, thế nhưng do có rất nhiều người trong đó có tôi cùng chung một chủ trương là đưa ngành tài chính vào khu vực thí điểm tự do mậu dịch, đem Đài Loan trở thành Trung tâm quản lý tài chính và tài sản của người nước ngoài, chúng tôi cũng muốn thúc đẩy phương án thay thế nhập khẩu ngành tài chính, cổ vũ nhà đầu tư tại các cơ quan chuyên nghiệp, đưa vốn đầu tư vào các cơ quan tài chính của Đài Loan, giúp đỡ cơ quan tài chính phân bố khắp khu vực Châu Á, lấy mô thức khai thác thị trường để mở rộng sự phục vụ tài chính các thương gia Đài Loan tại hải ngoại.”

 

Bích Ngân.

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore