:::

Xướng nghị Hòa bình Đông hải nhận được sự khẳng định, tổng thống Mã Anh Cửu được trao "Giải thưởng Hòa bình Quốc

  • 21 September, 2014
  • Editor

Tổng thống Mã Anh Cửu toàn lực xúc tiến hòa bình khu vực và ông đã nhận được sự khẳng định cuả Quốc tế. Hiệp hội Thế giới ngoại giao công dân (PTPI) đã quyết định trao tặng "Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Eisenhower" năm 2014 cho tổng thống Mã Anh Cửu, ngày 19/9 tổng thống sẽ đích thân nhận giải và phát biểu cảm tưởng.

 

Hiệp hội Thế giới ngoại giao công dân (PTPI) do cựu tổng thống Mỹ Eisenhower  sáng lập vào năm 1956 với tôn chỉ xúc tiến hiểu biết lẫn nhau của nhân loại và hòa bình Thế giới. Mỗi năm hiệp hội này bình chọn người có cống hiến to lớn cho hòa bình Thế giới để trao "Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Eisenhower" (Eisenhower Medallion Award). Ông Nelson Rolihlahla Mandela - Cựu tổng thống Nam Phi, Mẹ Teresa - nữ tu Công giáo Rôma người Albania, Ông Lech
Walesa- Cựu tổng thống Ba Lan đều nhận được giải thưởng này. Riêng ở Châu Á, pháp sư Chứng Nghiêm – Hội Từ Tế Đài Loan được trao "Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Eisenhower" vào năm 1994 và tổng thống Mã Anh Cửu là vị tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc nhận được giải thưởng vinh dự này.

 

Theo tin cho biết, cháu gái của cựu tổng thống Eisenhower đã đích thân viết thư cho tổng thống Mã Anh Cửu báo cho ông biết tin này, trong thư bà còn đặc biệt khen ngợi việc tổng thống tích cực xúc tiến hòa bình khu vực, đồng thời cho rằng “ Xướng nghị Hòa bình Đông hải” đồng nhất với quan niệm của Hiệp hội Thế giới ngoại giao công dân (PTPI), đáng được nhân rộng ra khắp Thế giới.

 

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore