Đài Loan sẽ cho thí điểm chính sách nhập lao động nước ngoài phục vụ ngành nông nghiệp

  • 08 October, 2014
  • Editor
Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp ngài Trần Bảo Cơ

Ngày 8/10 Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Trần Bảo Cơ trong khi tiếp nhận chấp vấn tại cuộc họp Viện lập pháp chỉ ra rằng, đối mặt với tình hình ngành nông nghiệp Đài Loan có tiền cũng không mời được lực lượng lao động, từ đó cho thấy việc bồi dưỡng nhân tài trẻ trong ngành nông nghiệp đang gặp khó khăn, vì thế hệ trẻ không nhất định sẽ nối nghề nông của cha mẹ tổ tiên, cho nên việc nhập khẩu lao động nước ngoài phục vụ ngành nông nghiệp là điều khó tránh khỏi, vì vậy hiện ông đang có kế hoạch nghiên cứu vấn đề nhập khẩu lao động nước ngoài phục vụ ngành nông nghiệp.

 

Trần Bảo Cơ nhấn mạnh, Ủy ban nông nghiệp sẽ điều tra nhu cầu  và thời gian sử dụng lao động nước ngoài tại các địa phương sản xuất nông nghiệp, do Trung tâm môi giới nhập lao động nước ngoài, Ủy ban nông nghiệp đảm nhiệm vai trò chủ lao động, chính sách này dự tính sẽ được phát động vào tháng 1 năm sau.

 

Trần Bảo Cơ nói: ”chúng tôi sẽ cho thí điểm vào năm sau, bắt đầu từ từng khu vực và hạng mục, chứ không phải một lúc thực hiện trên diện rộng ”

 

Trần Bảo Cơ cũng cho biết, tình trạng khó khăn trước mắt là việc thiếu lực lượng lao động nông nghiệp theo mùa, lao động nông nghiệp sẽ được tiến hành trên hình thức phái lao động tạm thời đến vùng miền có nhu cầu, nhưng trong qui định của Luật lao động thì lao động nước ngoài không được sử dụng dưới hình thức tạm thời, cho nên hiện tại đang thảo luận cùng Bộ lao động, và dùng biện pháp thí điểm trước khi cho vào thực thi chính thức.

 

Tường Vy

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore