Đài Loan tăng vọt trên thực lực vũ trụ thành công phóng thử lên không gian hỏa tiễn thám hiểm số 10

  • 09 October, 2014
  • Editor

Ngày 9/10 theo Trung tâm Vũ trụ thuộc Viện Nghiên cứu thí nghiệm quốc gia cho biết, ngày 7/10 tại điểm căn cứ Cửu Bằng Bình Đông thuận lợi phóng lên không gian hỏa tiễn thám hiểm số 10 chấp hành nhiệm vụ thí nghiệm khoa học, hoàn thành cuộc đo lường động thái mắc nối giữa tầng điện ly trên khí quyển và tầng nhiệt nằm trên không Đài Loan từ khoảng 90 tới 286 km.

 

Viện Nghiên cứu thí nghiệm quốc gia cho biết, lần này trên hỏa tiễn thám hiểm số 10 mang theo các thiết bị bao gồm 6 trọng tải của thiết bị khoa học tiên tiến đo lường tầng điện ly cùng với bộ phận kiểm tra vòng lộn lần đầu tiên do nhà khoa học Đài Loan sáng chế, có thể hỗ trợ vệ tinh Formosa số 3 và số 7 phân tích độ chính xác của các tư liệu về khí quyển.

 

Theo Tiến sĩ Trần Nhan Thăng làm việc tại Trung tâm Vũ trụ Viện Nghiên cứu thí nghiệm quốc gia cho biết : “Loại hỏa tiễn này khi bay sẽ chuyển động thật nhanh, để giữ cho nó được ổn định, nhưng trong lúc thí nghiệm thì cần giảm xuống tốc độ chuyển động, cho nên, Đại học khoa học Bình Đông hợp tác với Đại học Thành Công thiết kế ra cơ chế trọng tải để làm giảm và điều khiển tốc độ chuyển động của nó, lần này cũng thành công nghiệm chứng được kết quả, trên quốc tế, thông qua kỹ thuật vũ trụ này được coi như một mấu chốt quan trọng”.

 

Viện Nghiên cứu thí nghiệm quốc gia nhấn mạnh, thông qua loạt vệ tinh Formosa và việc chấp hành kế hoạch hỏa tiễn thám hiểm không gian, Đài Loan đã có đủ khả năng giữ một vai trò nhất định trong câu lạc bộ vũ trụ thế giới, trong tương lai Trung tâm Vũ trụ của Viện Nghiên cứu thí nghiệm quốc gia sẽ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đóng góp phúc lợi cho dân sinh và trên mặt nghiên cứu khoa học, giúp cả thế giới thấy được thực lực nghiên cứu khoa học của Đài Loan.

  
                                                         Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore