:::

Trợ cấp vé máy bay cho thương gia Đài Loan. Quỹ giao lưu eo biển Đài Loan : Mang tính chất phục vụ, không có liên q

  • 02 November, 2014
  • Editor

Tình hình bầu cử “9 trong 1” rất gay go, vừa qua, chủ tịch hiệp hội thương gia Đài Loan tại Thượng Hải Diệp Huệ Đức kêu gọi các thương gia Đài Loan nên trở về Đài Loan vào ngày 29/11 để bỏ phiếu bầu cử, đồng thời cho biết sẽ được ưu đãi về vé máy bay, cho nên bị giới ngoài nghi ngờ là hối lộ bầu cử. Đối với việc này, ngày 27-10, chủ tịch Quỹ giao lưu eo biển của Đài Loan Lâm Trung Sâm cho hay, trên tinh thần phục vụ, công ty hàng không đưa ra vé ưu đãi là để khích lệ thương gia Đài Loan về Đài Loan thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, việc này rất hợp lý, vả lại vé ưu đãi không phân biệt chính đảng, vì vậy không có dính dáng đến việc hối lộ bầu cử.

 

Lâm Trung Sâm biểu thị : Áp dụng biện pháp vé ưu đãi để khích lệ thương gia Đài Loan về nước bỏ phiếu, không phân biệt đảng phái, chỉ để hỗ trợ thương gia Đài Loan thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, anh về nước bỏ phiếu cho Quốc Dân Đảng, cho Đảng Dân Tiến, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của mỗi người, không có dính dáng gì đến việc hối lộ cả.

 

Đối với tin đồn doanh nhân Trung Quốc đã thông qua tổ chức và lợi ích bất hợp pháp, can thiệp vào việc bầu cử của Đài loan, Lâm Trung Sâm hồi ứng, Đài Loan là một xã hội dân chủ đa dạng, người dân tự do lựa chọn ủng hộ đảng phái, Quỹ giao lưu eo biển cũng sẽ tuân thủ pháp lệnh liên quan, đồng thời giữ nguyên tắc trung lập hành chính.

 

Bộ trưởng Bộ tư pháp La Oanh Tuyết cho biết, nếu chính đảng, đoàn thể chính trị và ứng cử viên có hành vi nhận tiền quyên góp chính trị của người dân Trung Quốc, sẽ chịu trách nhiệm hành chính, nếu lợi dụng hành vi của nhà đầu tư Trung Quốc để hối lộ bầu cử, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hành sự, nhưng cho dù trước đó lúc nào cũng có tin đồn nhà đầu tư Trung Quốc can thiệp bầu cử, nhưng sau khi điều tra, toàn là tin đồn nhảm nhí.

 

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore