Nghiên cứu : Tỉ lệ sinh thấp tại Đài Loan có thể sẽ làm suy giảm mức sống.

  • 10 November, 2014
  • Editor

Theo cuộc nghiên cứu mới nhất của Sở nghiên cứu kinh tế thuộc Viện nghiên cứu Trung Ương cho biết, theo truyền thống, tỉ lệ sinh con tốt nhất là 2,1%, cũng tức là bình quân một phụ nữ sinh 2,1 con. Nhưng hiện nay tại Đài Loan tỉ lệ sinh con quá thấp, chỉ đạt 1,26 con, điều này cũng có thể sẽ khiến cho tiêu chuẩn của cuộc sống cũng bị giảm xuống.

 

Để tìm hiểu tỉ lệ sinh con hiện nay của các nước có một ảnh hưởng như thế nào đối với mức sống sau này, Tổ  chức Liên Hiệp Quốc đã tiến hành thăm dò nghiên cứu, cho thấy, các nước có thu nhập cao, tỉ lệ sinh con ở mức thích hợp là phải duy trì ở mức 2,1%, nếu muốn để cho chính phủ có tài chính dồi dào thì tỉ lệ sinh con lý tưởng nhất là 1,85%. Nếu muốn đạt mức tiêu dùng cao thì tỉ lệ sinh con lý tưởng nhất là 2,15%.

 

Theo tư liệu nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc cho thấy, hiện nay tại Đài Loan , bình quân mỗi một phụ nữ sinh 1,26 con, đều thấp hơn so với các tỉ lệ sinh con lý tưởng nhất, có thể sẽ làm suy giảm mức sống sau này.

 

Nhân viên trợ lý nghiên cứu của Sở nghiên cứu kinh tế thuộc Viện nghiên cứu Trung Ương Đổng An Kỳ cho biết, tỉ lệ sinh con ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc , Đức .... đều rất thấp, nhưng theo thống kê của Bộ nội chính, tỉ lệ sinh con ở Đài Loan trong năm ngoái chỉ có 1,065%, thấp nhất trên toàn thế giới. Chính phủ phải nhanh chóng đề ra chính sách dân số hữu hiệu, mới có thể đối phó sự thay đổi kết cấu của xã hội trong tương lai.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore