Nội các mới báo cáo thi chánh, nhấn mạnh lắng nghe và phản tỉnh.

  • 12 December, 2014
  • Editor
Thủ tướng Mao Trị Quốc tại Viện lập pháp.

Sau thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử 9 trong1 vừa qua, Đảng Quốc dân đã khởi động cải tổ nội các, hôm nay ngày 12/12 tân thủ tướng Mao Trị Quốc lần đầu tiên đến Viện lập pháp để báo cáo thi chính và nhận chất vấn của uỷ viên. Thủ tướng Mao Trị Quốc biểu thị, bầu cử đã phản ảnh được tiếng nói mới nhất của người dân, và cũng đưa một thông tin rõ ràng cho đoàn đội hành chính là phải thay đổi suy nghĩ, thành tâm lắng nghe, thành thật phản tỉnh.

 

    Thủ tướng Mao Trị Quốc nói : “ Mọi người đã có sự chỉ trích và chỉ giáo đối với thi chính chính phủ, chúng tôi sẽ hết sức lắng nghe, thành thật phản tỉnh, đối với các chính sách mang nhiều tranh luận cũng sẽ triển thị thành ý và thiện ý, cùng với các giới thương thảo và đối thoại, tìm ra một sự đồng nhận chung.”

 

    Thủ tướng Mao Trị Quốc biểu thị, nguyên tắc cơ bản của công việc sau này là giữ chính nghĩa xã hội,bảo vệ môi trường bền vững và tìm kiếm sự phồn vinh kinh tế, đồng thời cũng tiếp tục tăng cường mối giao lưu giữa hai bờ eo biển, triển khai ngoại giao thực vụ.

 

Bích Ngân.

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore