Ngày 17-1 đảng Quốc Dân bầu cử bổ sung chủ tịch đảng, ứng cử viên Chu Lập Luân lập kỷ lục về tỷ lệ phiếu bầu

  • 17 January, 2015
  • Editor
Ông Chu Lập Luân đắc cử chủ tịch đảng Quốc Dân, lập tỷ lục về tỷ lệ phiếu bầu đạt 99.6%

Ngày 17-1 đảng Quốc Dân tổ chức bầu bổ sung chủ tịch Đảng, nguyên Phó Chủ tịch đảng này cũng là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử này – ông Chu Lập Luận từ sáng sớm đã đi bỏ phiếu. Dư luận cho rằng, hiện nay quyền hành chính đều nằm trong tay Tổng thống Mã Anh Cửu, quyền lập pháp thì nằm trong tay Viện trưởng Viện Lập pháp Vương Kim Bình, do vậy ông Chu Lập Luân sau khi đắc cử sẽ trở thành chủ tịch Đảng thiếu sức mạnh nhất trong vòng 10 năm nay, khi được hỏi về điều này ông Chu Lập Luân trả lời, cá nhân ông có thể là vị chủ tịch yếu nhất, nhưng đảng Quốc Dân phải mạnh nhất. Ông cũng nhấn mạnh, mặc dù mọi người đều quan tâm tỷ lệ bỏ phiếu và số phiếu được bầu, nhưng mục tiêu quan trọng nhất của đảng Quốc Dân là phải dành được sự ủng hộ của toàn dân. Ông nói: “Tôi nghĩ đương nhiên mọi người đều quan tâm đến tỷ lệ bỏ phiếu, nhưng trọng tâm quan trọng nhất là làm thế nào để càng nhiều người dân Đài Loan hoặc toàn dân Đài Loan, mọi tầng lớp xã hội đều ủng hộ, đó là mục tiêu quan trọng nhất của đảng Quốc Dân”.

 

Cuộc bầu cử lần này có khoảng 350 ngàn đảng viên đảng Quốc Dân có tư cách bỏ phiếu, theo quy định của điều lệ đảng Quốc Dân, số phiếu được bầu quá bán sẽ đắc cử; nếu tính toán theo tỷ lệ đi bỏ phiếu trước đây khoảng 50%, sẽ có khoảng 175.000 người đi bỏ phiếu, ông Chu Lập Luân phải dành được trên một nửa số phiếu bầu, tức trên 87.500 phiếu bầu mới có thể đắc cử.

 

Do cựu Chủ tịch đảng Quốc Dân Liên Chiến vào năm 2001 ra tranh cử chủ tịch đảng dành đắc cử với tỷ lệ rất cao 98% phiếu bầu; cựu chủ tịch đảng Mã Anh Cửu vào năm 2005 khi ra tranh cử, dành được trên 370.000 phiếu bầu, lập kỷ lục số phiếu bầu cao nhất của đảng Quốc Dân do đảng viên trực tiếp bỏ phiếu bầu , do vậy việc tỷ lệ phiếu bầu dành được và số lượng phiếu bầu cho ông Chu Lập Luân lần này có vượt qua Liên Chiến và Mã Anh Cửu hay không rất được quan tâm chú ý.

 

Theo kết quả do Người triệu tập của Tiểu ban giám sát bầu cử đảng Quốc Dân Hứa Thủy Đức tuyên bố vào tối ngày 17-1, tỷ lệ đi bỏ phiếu lần này là 56%, tổng cộng có 196.830 đảng viên của đảng Quốc Dân đi bỏ phiếu, ông Chu Lập Luân đã đắc cử chủ tịch đảng Quốc Dân với 196.065 phiếu bầu, đạt tỷ lệ bỏ phiếu bầu chọn là 99,61%, lập kỷ lục cao nhất về tỷ lệ phiếu bầu dành được.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore