:::

Ông Đỗ Tử Quân nhận chức vụ chủ nhiệm Uỷ ban phát triển quốc gia, ông Quản Trung Mẫn : Vô cùng thích hợp.

  • 30 January, 2015
  • Editor
Ông Đỗ Tử Quân nhận chức vụ chủ nhiệm Uỷ ban phát triển quốc gia, ông Quản Trung Mẫn : Vô cùng thích hợp.
Quản Trung Mẫn xem trọng ông Đỗ Tử Quân tiếp nhận chức vị chủ tịch Uỷ ban phát triển quốc gia

Ông Quản Trung Mẫn, chủ nhiệm Uỷ ban phát triển quốc gia thuộc Viện hành chính từ chức, tối ngày 29/1 thủ tướng Mao Trị Quốc công bố ông Đỗ Tử Quân sẽ đảm nhiệm chức vụ mới. Sáng ngày 30/1 ông Quản Trung Mẫn thêm lần nữa xuất hiện trước công chúng nói rõ lý do từ chức, ông nhấn mạnh nguyên nhân khiến ông rời khỏi chiếc ghế chủ tịch Uỷ ban phát triển quốc gia không phải là do chính sách đơn nhất, mà là một cảm giác tổng thể, ông cho biết thế cục khiến cho ông cảm thấy khó xử.

 

    Đối với thông tin ông Đỗ Tử Quân sẽ thay thế ông đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Uỷ ban phát triển quốc gia, ông Quản Trung Mẫn cho rằng đây là một quyết định rất đúng đắn, ông biểu thị, Đỗ Tử Quân là người hiểu rất rõ toàn bộ tình hình kinh tế, kinh nghiệm phong phú.

 

    Ông Quản Trung Mẫn nói : “ Tôi cảm thấy ông Đỗ Tử Quân là người rất thích hợp, là người rất am hiểu tình hình kinh tế, vả lại ông ấy là người rất có kinh nghiệm, do đó không có vấn đề lúng túng trong thời gian đầu, lập tức có thể bắt tay vào công việc.”

 

    Ông Quản Trung Mẫn cũng tiết lộ ông đã nói nhỏ với ông Đỗ Tử Quân cần phải chú ý những điều gì, đối với lời chỉ trích của các uỷ viên lập pháp cho rằng ông là linh đào ngũ, ông nói vui lại ông là tướng đào ngũ chứ không phải là lính đào ngũ.

 

Bích Ngân.

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore