:::

Khóa tập huấn đặc biệt về mạng internet cho quan chức, Thủ tướng Mao Trị Quốc: cần có sự thay đổi về tâm lý

  • 31 January, 2015
  • Editor

Tiếp theo “Khóa tập huấn đặc biệt về mạng internet” dành cho lãnh đạo các Bộ ngành chính phủ vào tuần trước, vào ngày 31-1, Viện hành chính lại tiếp tục cho mời chuyên gia về lĩnh vực mạng Internet tiến hành Khóa huấn luyện cho cán bộ lãnh đạo cấp cục, sở. Trong đó có các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển mạng Internet như Tổng giám đốc của Google tại Đài Loan ông Giản Lập Phong, Tổng giám đốc của Công ty công nghệ Hope bay ông Trạch Bản Kiều đảm nhận làm giảng viên, Thủ tướng Mao Trị Quốc khi phát biểu chào mừng còn gọi họ là “Các đại sư mạng internet”.

 

Thủ tướng Mao Trị Quốc bày tỏ, đứng trước thế giới mạng internet, điều quan trọng hàng đầu mà các thành viên nội các phải học tập đó là mở cửa thông tin, trong đó mở cửa thông tin không chỉ là về kỹ thuật, mà còn về cả mặt tâm lý. Ông chỉ ra, mở cửa thông tin khiến mọi việc mà chính phủ làm đều được quan sát một cách công khai toàn diện hơn, do vậy các thành viên nội các cũng cần có sự chuyển biến về tâm lý, cần phải cân nhắc xem xét mọi việc càng thận trọng hơn.

 

Thủ tướng Mao Trị Quốc nói : “Tại sao nói đó là một tâm lý? Tôi cho rằng về mặt thúc đẩy công tác hành chính của viện hành chính từ nay về nau, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị về tâm lý, mọi việc mà chúng ta làm đều sẽ được đưa ra quan sát công khai, trên thực tế, tôi cũng cho rằng, dùng quan điểm như vậy để thúc đẩy các công tác trong tương lai, có thể giúp cho chúng ta trong phương diện thúc đẩy công việc, sẽ cân nhắc xem xét càng thận trọng hơn, về mặt chuẩn bị thông tin cũng sẽ càng hoàn chỉnh hơn.”

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore