Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát: công tác tuyển quân tự nguyện theo chế độ trả lương triển khai thuận lợi, hai năm nữa sẽ đạt 90% chỉ tiêu

  • 05 November, 2018
  • Hải Ly
Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát cho biết công tác tuyển quân tự nguyện theo chế độ trả lương triển khai thuận lợi

Đối với thực trạng xúc tiến công tác tuyển quân tự nguyện theo chế độ trả lương của Đài Loan hiện tại, vào ngày 5-11, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát cho biết tại Hội đồng quốc phòng Viện Lập pháp, số lượng biên chế của quân đội Trung Hoa Dân Quốc hiện tại là 188.000 người, hy vọng có 90% trong số đó là lực lượng quân tự nguyên theo chế độ trả lương, hiện tại công tác tuyển mộ và mức độ tăn trưởng quân tự nguyện đều rất thuận lợi, dự báo khoảng hai năm nữa có thể đạt được chỉ tiêu169.000 quân tự nguyện; ngoài ra về mặt kết cấu, tỷ lệ giữa cán bộ, sĩ quan và binh lính là 1/2/1, trong đó sĩ quan chiếm khoảng hơn 70.000 người.

Ngoài ra sĩ quan dự bị dạng quân tự nguyên theo chế độ 1 năm mà năm này lần đầu tiên tuyển mộ, theo Bộ Quốc phòng cho biết, đã chiêu mộ đủ số lượng 800 người như mục tiêu ban đầu đề ra, đạt kết quả khá tốt.

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Nghiêm Đức Phát nói: “Hiện tại bất kể về phương diện tuyển mộ, hoặc về mức độ tăng trưởng quân số của quân tự nguyện đều rất thuận lợi, cho nên hiện tại Bộ Quốc phòng vẫn đặt mục tiêu là đạt 169.000 quân vào 2 năm sau, đó là về phần quân tự nguyện của chúng tôi.”

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore