Họ Trần là dòng họ có đông người nhất, người họ Quách có tỷ lệ sở hữu bất động sản cao nhất

  • 05 November, 2018
  • Hải Ly

Ngày 5-11 Bộ Nội chính Đài Loan công bố số liệu mới nhất về “Phân tích thống kê các dòng họ trên toàn quốc Đài Loan”, kết quả cho thấy top 10 dòng họ có đông người nhất lần lượt là Trần, Lâm, Hoàng, Trương, Lý, Vương, Ngô, Lưu, Thái và họ Dương, và tổng số người của 10 dòng họ này chiếm 52,78% tổng dân số Đài Loan. So với năm 2016, số người của dòng họ Trần tăng thêm hơn 8000 người đạt tỷ lệ cao nhất, dòng họ Lưu tăng thêm hơn 1000 người là thấp nhất. Trong 10 dòng họ kể trên, dòng họ Lưu có chỉ số già hóa nghiêm trọng nhất, cũng có nghĩa là tỷ lệ sinh con của dòng họ Lưu thấp; còn dòng họ có tỷ lệ dân số trẻ em cao nhất đó là họ Hồng.

Bộ Nội chính cũng thực hiện một mục thống kê rất thú vị, đó về phương diện số lượng bất động sản thuộc sở hữu cá nhân, thì người dòng họ Quách đạt tỷ lệ cao nhất trên toàn quốc, chiếm 27,8%. Thứ trưởng Bộ Nội chính Hoa Kính Quần nói: “Thực ra chúng tôi có triển khai rất nhiều mục thống kê rất thú vị, ví dụ như trong 20 dòng họ lớn trên toàn quốc, dòng họ nào có tỷ lệ quyền sở hữu nhà đất cao nhất, đáp án chính là dòng họ Quách, trong toàn bộ số người của dòng họ này, có tới 27,8% có sở hữu bất động sản, số liệu này có ý nghĩa khác với tỷ lệ tài sản bất động sản tự có, bởi vì tỷ lệ tự có là tính theo hộ gia đình, còn tỷ lệ sở hữu bất động sản nêu trên là tính theo cá nhân, họ Quách chiếm tỷ lệ cao nhất, xếp thứ 2 là họ Vương và thứ 3 là họ Dương.”

Còn về sự kết hợp về họ của vợ và chồng, trên toàn quốc có tổng số 5.350.3000 cặp vợ chồng, trong đó có trên 91.000 cặp là họ Trần kết hợp với họ Lâm là đông nhất. Mặc dù theo phong tục truyền thống của Đài Loan cùng họ không được lấy nhau, nhưng trên toàn quốc vẫn có 175.933 cặp vợ chồng cùng họ. Còn các cặp vợ chồng giống tên nhưng khác họ thì có 31 cặp, có 3 cặp vợ chồng trùng cả họ lẫn tên.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore