Chính phủ Đài Loan với biện pháp phòng chống ma túy mới.

  • 06 November, 2018
  • Tố Kim

Sáng ngày 6/11 Thủ tướng Lại Thanh Đức tham gia cuộc họp báo liên họp về “Xe tuyên truyền chống ma túy”, ông tuyên bố,  bắt đầu từ hôm nay 4 chiếc xe tuyên truyền chống ma túy sẽ đi khắp các trường học và vùng nông thôn hẻo lánh trên toàn Đài Loan. X tuyên truyền này chở các mô hình thuốc ma túy, mô phỏng mùi của từng loại ma túy, hình ảnh ma túy....mang thông tin về ma túy cùng quan niệm lành mạnh truyền đạt cho học sinh và người dân.

Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, viện Hành chính chống ma túy vì mục đích an toàn quốc gia, hịên nay đã mang lại kết quả tốt. 4 năm sắp tới chính phủ sẽ đầu tư 10 tỉ Đài tệ để gia tăng nhân lực, vật lực vào công tác này. Tuy nhiên gần đây lại nghe người dân than rằng nghe nói có những loại ma túy mới sợ bản thân và con cháu không biết mà đụng nhằm, cho nên các ban ngành liên quan đã thực hiện xe tuyên truyền này để dân chúng nhận biết các chất ma túy để phòng tránh. Thủ tướng nói :  “ Trước hết là cho dân chúng nhận biết ma túy là gì, nó gây hại như thế nào, những loại ma túy mới gồm có những loại gì. Thứ hai là hy vọng người dân có thể biết được chính sách chống phòng chống ma túy hiện nay của chính phủ là như thế nào. Tôi tin tưởng sẽ nhận được sự phản hồi của người dân.

Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, xe tuyên truyền sẽ chạy đến những vùng sâu vùng xa của Đài Loan, sắp tới cũng sẽ đến các khu phố, hy vọng có thể liên kết với xã hội, để cho mọi người cùng hanh động chống lại ma túy.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore