Ủy ban Tuyển cử Trung ương ước tính 2 giờ sáng ngày 25-11 công bố kết quả kiểm phiếu của 10 hạng mục trưng cầu dân ý

  • 08 November, 2018
  • Minh Hà
Chủ nhiệm Ủy ban Tuyển cử Trung ương Trần Anh Linh (Ảnh: Rti)

Công việc thực hiện cho cuộc bầu cử kết hợp với cuộc trưng cần dân ý diễn ra vào ngày 24-11 tới có phần phức tạp, ngày 8-11 tại cuộc họp Viện Hành chính Chủ nhiệm Ủy ban Tuyển cử Trung ương Trần Anh Linh nêu ra, dự đoán trong cuộc bầu cử 9 trong 1 được tổ chức ngày 24-11, sẽ cho tuyên bố kết quả bầu cử vào lúc 12 giờ đêm khuya cùng ngày, còn kết quả của cuộc trưng cầu dân ý có khả năng được tuyên bố hoàn chỉnh vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 25-11.

Ông Trần Anh Linh cho biết: “Vì lý do chúng tôi sẽ thực hiện kiểm phiếu theo từng thùng phiếu một, mỗi một thùng phiếu sẽ cần khoảng một tiếng đồng hồ để kiểm phiếu, đây là cách tính theo sự tham gia với số lượng 2.000 nhân viên vào công việc kiểm phiếu và với tỷ lệ 65% cử tri đi bỏ phiếu, dự đoán chúng tôi sẽ thực hiện xong việc kiểm phiếu trưng cầu dân ý trên toàn quốc trước 12 giờ đêm, bởi vì khi kiểm xong còn phải sử dụng vi tính đăng nhập vào trung tâm tính phiếu toàn quốc, cuối cùng là thời gian tuyên bố kết quả, chúng tôi ước tính thời gian công bố này là trước 2 giờ rạng sáng ngày 25-11.”

Theo Ủy ban Tuyển cử Trung ương công bố thống kê mới nhất, tổng số lượng người dân tham gia cuộc bầu cử 9 trong 1 là 19 triệu 106.417 người, số lượng người dân tham gia cuộc trưng cầu dân ý là 19 triệu 760.982 người; ngày 20-11 sẽ ra thông cáo cuối cùng để xác định số lượng cử tri đạt tư cách tham gia bỏ phiếu là bao nhiêu.

Ủy ban Tuyển cử Trung ương cho hay, năm nay nhân viên tham gia vào hàng ngũ phục vụ công tác bầu cử đạt hơn 290.000 người tăng hơn 90.000 người so với cuộc bầu cử diễn ra năm 2014; vì phí công tác của mỗi một lá phiếu trưng cầu dân trả cho nhân viên là từ 100 Đài tệ đến 120 Đài tệ, nên cần đến khoản kinh phí để chi trả cho nhân viên phục vụ công tác bầu cử phải tăng lên 500 triệu Đài tệ. Ủy ban Tuyển cử Trung ương cho biết, năm nay kinh phí đầu tư cho cuộc bầu cử 9 trong 1 đạt gần 3,2 tỷ Đài tệ, kinh phí dành cho cuộc trưng cầu dân ý là 1,5 tỷ Đài tệ, tổng cộng phải chi ra 4,7 tỷ Đài tệ.

Ngày 8-11 Ủy ban Tuyển cử Trung ương cũng đưa ra thông cáo danh sách ứng cử viên thị trưởng thành phố trực thuộc Trung ương, Thị trưởng thành phố Đài Bắc đương nhiệm Kha Văn Triết, Thị trưởng thành phố Đào Viên đương nhiệm Trịnh Văn Xán và Thị trưởng thành phố Đài Trung Lâm Giai Long tái tranh cử nhiệm kỳ 2 cũng bắt đầu xin nghỉ phép để tham gia giai đoạn nước rút của chiến dịch chạy đua cho chiếc ghế thị trưởng, còn các huyện trưởng và thị trưởng của các huyện thị tái tranh cử nhiệm kỳ 2 đa số cũng xin nghỉ phép từ ngày 13-11 để tham gia hoạt động vận động tranh cử.          
                                                           

Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore