Kinh phí hỗ trợ du lịch nội địa gia tăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông: trước cuối tháng 12 năm nay đều có thể xin cấp khoản hỗ trợ du lịch

  • 18 November, 2018
  • Hải Ly
Cục Du lịch Đài Loan tuyên bố đưa ra phương án “Khuyến khích du lịch mùa đông tới Nghi Lan, Hoa Liên, Đài Đông, Cao Hùng và Bình Đông” , dân chúng đi du lịch tới các địa phương này trong tháng 11 và tháng 12-2018 có thể xin cấp trợ cấp chỗ ở và trợ cấp phí giao thông

Cục Du lịch đưa ra phương án: “Khuyến khích du lịch mùa đông tới Nghi Lan, Hoa Liên, Đài Đông, Cao Hùng và Bình Đông”, và rót một khoản kinh phí 95 triệu Đài tệ cho phương án này. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Ngô Hoằng Mưu chứng thực vào ngày 18-11, do mọi người hưởng ứng khá nhiệt liệt, nên đã chỉ thị cho Cục Du lịch tăng thêm kinh phí, để người dân Đài Loan được hưởng phương án khuyến khích du lịch này tới cuối tháng 12 năm nay.

Theo phương án này, người dân Đài Loan đi du lịch trong tháng 11 và tháng 12 năm nay tới các địa phương bao gồm: Nghi Lan, Hoa Liên, Đài Đông, Cao Hùng và Bình Đông, sẽ được hỗ trợ chi phí chỗ ở và chi phí giao thông cao nhất mỗi người mỗi phòng là 2500 đài tệ, và do người dân hưởng ứng khá nhiệt liệt, do vậy khoản kinh phí 95 triệu đài tệ rất có thể tới cuối tháng 11đầu tháng 12 sẽ sử dụng hết.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Ngô Hoằng Mưu Ngô Hoằng Mưu chứng thực vào ngày 18-11, các doanh nghiệp về du lịch tại khu vực Hoa Liên, Đài Đông, Cao Hùng và Bình Đông đều cho biết dân chúng hưởng ứng rất nhiệt liệt, tỷ lệ thuê phòng khách sạn cao hơn bình thường từ 10% đến 30%, đồng thời các chủ kinh doanh du lịch và dân chúng đều lo rằng 95 triệu kinh phí hỗ trợ du lịch sẽ bị dùng hết sớm, thì để phương án này có thể thuận lợi triển khai đến cuối năm nay, Bộ Giao thông đã chỉ thị cho Cục Du lịch tăng nguồn ngân sách, trong thời gian từ nay tới trước cuối tháng 12, người dân Đài Loan chỉ cần thuê khách sạn tại các địa phương Hoa Liên, Đài Đông, Cao Hùng và Bình Đông, hoặc tham gia các tour du lịch trong nước tới các địa phương này, thì đều có thể xin cấp phí hỗ trợ du lịch.

Theo Cục du lịch cho biết, cho đến thời điểm này đã dùng hết 50 triệu Đài tệ của nguồn kinh phí hỗ trợ du lịch, tiếp theo sẽ sửa đổi thành không hạn chế mức chi tối đa, chỉ cần trước thời điểm cuối tháng 12 thì dân chúng đều có thể xin hỗ trợ.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore