Thành lập Trung tâm tài nguyên Hán học Đài Loan đầu tiên ở Thái Lan

  • 23 November, 2018
  • Minh Hà
Thành lập Trung tâm tài nguyên Hán học Đài Loan đầu tiên ở Thái Lan (Ảnh Internet)

Nhiều năm qua, Thư viện Quốc gia Đài Loan tìm chọn những trường Đại học và tổ chức nghiên cứu có uy tín ở nước ngoài để thành lập Trung tâm Hán học Đài Loan, đẩy mạnh sự hợp tác với các đơn vị nghiên cứu Hán học ở các nước, đồng thời thúc đẩy giao lưu học thuật Hán học trong và ngoài nước. Công cuộc thành lập Trung tâm tài nguyên Hán học Đài Loan ở các quốc gia trên thế giới đã có thành quả vượt bậc, trong 1 tháng gần đây, Thư viện Quốc gia Đài Loan đã lần lượt thành lập Trung tâm tài nguyên Hán học tại 3 quốc gia và 4 trường Đại học, tăng số chi nhánh của Trung tâm tài nguyên Hán học Đài Loan tại hải ngoại lên đến 31 nơi. Mới đây, Trung tâm Hán học Đài Loan tại Đại học Chulalongkorn trở thành chi nhánh đầu tiên ở Thái Lan, và cũng là quốc gia Đông Nam Á thứ ba trên bản đồ phát triển Trung tâm Hán học Đài Loan, sau Việt Nam và Malaysia.

Thư viện Quốc gia Đài Loan cho biết, Đại học Chulalongkorn thành lập năm 1917, không chỉ là trường Đại học lâu đời nhất ở Thái Lan, mà Thư viện Trung ương bên trong trường Chulalongkorn cũng là kho tàng học thuật quan trọng của Thái Lan.

Dự kiến Thư viện Quốc gia Đài Loan sẽ cung cấp 685 đầu sách, 737 quyển sách liên quan đến nghiên cứu Hán học và nghiên cứu Đài Loan cho Đại học Chulalongkorn,và tương lai mỗi năm sẽ tiếp tục bổ sung thêm. Biên tập tại Thư viện Quốc gia Đài Loan Thành Tinh Nhữ cho biết #181123-05#: “ Những đầu sách này là do phía Thái Lan tự chọn, ban đầu chúng tôi có cung cấp danh sách những ấn phẩm Đài Loan có chất lượng cao cho họ, sau đó phía Đại học Chulalongkorn đã tự chọn họ muốn xem những sách nào.”

Sau Đại học Chulalongkorn, gần đây Giám đốc Thư viện Quốc gia Đài Loan Tăng Thục Hiền cũng đã đến trường Đại học Foscari Ca' Venezia, Đại học Rome của Ý và Đại học Edinburg của Anh để ký kết Bản thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm tài nguyên Hán học Đài Loan. Thư viện Quốc gia Đài Loan đã tặng cho những Đại học này bản sao quyển sách báu vật quốc gia với 800 năm lịch sử - là cuốn sách giải thích thơ Tô Đông Pha, và bộ sách Kinh phật Kim Cang Bát Nhã, cùng 22 quyển sách bản sao, để làm phong phú thêm kho tàng sách của các trường.

Thúy Anh

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore