Tổng thống : Chính sách duy trì hiện trạng hai bờ eo biển Đài Loan không thay đổi

  • 30 November, 2018
  • Lệ Phương
Tổng thống Thái Anh Văn(phải)tiếp kiến đại diện Ủy ban quốc gia về chính sách đối ngoại Mỹ (NCAFP)

Ngày 30/11, lúc tiếp kiến phái đoàn Ủy ban quốc gia về chính sách đối ngoại Mỹ (NCAFP) tổng thống Thái Anh Văn cho biết, cuộc bầu cử 9 trong 1 vừa kết thúc, trong cuộc bầu cử địa phương lần này, người dân không có chọn lựa hoặc có nhiều thay đổi trong nghị đề chính sách hai bờ eo biển Đài Loan, cho nên, chính sách duy trì hiện trạng của chính phủ Đài Loan vẫn không thay đổi. Đối với vấn đề giao lưu thành thị, tổng thống cho biết, chính phủ áp dụng thái độ tích cực, cởi mở, nhưng cũng hy vọng đừng có tiền đề chính trị.

Lúc phát biểu, tổng thống Thái Anh Văn cho biết, bà cho rằng, trong cuộc bầu cử 9 trong 1 lần này, có nhiều người đã tích lũy một số bất mãn với các vấn đề nội bộ và cải cách, sau khi bầu cử, chính phủ phải kiểm điểm sâu sắc, hy vọng cải thiện, để cho quá trình cải cách và xây dựng quốc gia giành được nhiều sự ủng hộ hơn.

Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị : Trong cuộc bầu cử lần này, người dân đã bày tỏ sự bất mãn đối với một số cách làm trong nội bộ chúng tôi, điều này chúng tôi phải kiểm điểm sâu sắc, nhưng trên căn bản, chúng tôi cho rằng, trong cuộc bầu cử địa phương lần này, người dân không có chọn lựa hoặc thay đổi lớn trong nghị đề chính sách hai bờ eo biển Đài Loan, cho nên sau cuộc bầu cử 9 trong 1, chính sách duy trì hiện trạng hai bờ eo biển Đài Loan của chúng tôi vẫn không thay đổi.

Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, sau bầu cử, có rất nhiều người quan tâm đến sự giao lưu hai bờ eo biển Đài Loan, nhất là sự giao lưu thành thị, thái độ của chính phủ từ xưa tới nay và sau này cũng vậy, đều dùng thái độ tích cực, cởi mở, nhưng hy vọng sự giao lưu thành thị đừng có tiền đề chính trị, để cho việc giao lưu đơn thuần là giao lưu, không bị quấy nhiễu bởi tiền đề chính trị.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore