Phó thị trưởng thành phố Thượng Hải sẽ dẫn đoàn đến Đài Loan tham gia diễn đàn thành phố Đài Bắc – Thượng Hải

  • 10 December, 2018
  • Lệ Phương
Ông Chu Ba, phó thị trưởng thành phố Thượng Hải

Diễn đàn thành phố Đài Bắc và Thượng Hải sẽ được diễn ra vào ngày 19 - 21/12 tại thành phố Đài Bắc. Phía Thượng Hải sẽ do phó thị trưởng thành phố Thượng Hải Chu Ba dẫn đoàn gồm 135 người đến Đài Loan tham gia diễn đàn.

Ngày 10/12, chủ nhiệm văn phòng công tác Đài Loan, thành phố Thượng Hải, ông Lý Văn Huy và phó chủ nhiệm Lý Kiêu Đông cùng các quan chức khác đến toà thị chính thành phố Đài Bắc họp mặt với thư ký điều hành Tiểu tổ công tác Trung Quốc của chính quyền thành phố Đài Bắc Nhiêu Khánh Ngọc, sau đó thăm viếng thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết.

Phát ngôn viên chính quyền thành phố Đài Bắc Lưu Dịch Đình cho biết, Chu Ba là phó thị trưởng thành phố Thượng Hải, chuyên về lĩnh vực kinh tế, tài chính. Các quan chức thành phố Thượng Hải đến Đài Loan cũng là chuyên gia trong lĩnh vực đô thị, bảo vệ môi trường và văn hóa.

Ông Lưu Dịch Đình biểu thị, lịch trình cụ thể về diễn đàn thành phố Đài Bắc và Thượng Hải còn được thảo luận thêm. Trước đây, trong diễn đàn, hai thành phố đã ký kết rất nhiều biên bản ghi nhớ, cũng có nền tảng giao lưu sâu sắc, nếu có lịch trình, địa điểm và nội dung bản ghi nhớ cụ thể, sẽ trình bày với giới ngoài.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore