Ủy ban Giao dịch công bình ký kết MOU Luật cạnh tranh với nước Swaziland

  • 11 December, 2018
  • Tố Kim

Ngày 11/12 Ủy ban Giao dịch công bình Trung Hoa Dân Quốc đã kết ký bản ghi nhớ Luật cạnh tranh với nước Swaziland, nội dung bao gồm hợp tác kỹ thuật, trao đổi, bảo vệ thông tin... Ủy ban Giao dịch công bình cho biết, Đài Loan từng nhận sự trợ giúp kỹ thuật của nước khác, nay có năng lực nên trợ giúp các nước, việc này có lợi cho quan hệ thương mại đôi bên.

Nước Swaziland là nước có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, tháng 6 năm nay hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế. Hôm nay chủ nhiệm Ủy ban Giao dịch công bình bà Huỳnh Mỹ Anh đã cùng với trưởng ban chấp hành Ủy ban Cạnh tranh vương quốc Swaziland ký kết MOU về Tìm hiểu áp dụng luật cạnh tranh. Đây cũng là lần đầu tiên Đài Loan ký kết bản ghi nhớ với một nước châu Phi.

Giới bên ngoài cho rằng nên thông qua văn kiện hợp tác song phương hay đa phương để ngăn chặn hành vi chống cạnh tranh xuyên quốc gia. Hiện nay Đài Loan đã ký kết MOU về Tìm hiểu áp dụng luật cạnh tranh với 9 quốc gia.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore