Từ ngày 14-12 vi phạm quy định mang thịt gia cầm, gia súc vào Đài Loan, nếu tái phạm 3 lần sẽ bị xử phạt 1 triệu Đài tệ

  • 14 December, 2018
  • Minh Hà
Từ ngày 14-12 vi phạm quy định mang thịt gia cầm, gia súc vào Đài Loan sẽ bị xử phạt 1 triệu Đài tệ

Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập Đài Loan, ngày 12-12 Cục Phòng dịch và Kiểm dịch động thực vật của Ủy ban Nông nghiệp lần đầu tiên vận dụng cách nhắn tin báo động phòng chống thiên tai ở cấp độ quốc gia đến điện thoại di động, nhắc nhở người dân nếu vi phạm quy định mang thực phẩm thịt nhập cảnh Đài Loan, cao nhất sẽ bị phạt 1 triệu Đài tệ. Ngày 13-12 Cục Phòng dịch và Kiểm dịch cũng hoàn thành tiêu chuẩn căn bản về quy định xử phạt, kể từ ngày 14-12, dân chúng mang thực phẩm gia súc, gia cầm nhập khẩu từ khu vực có dịch, nếu tái phạm đến 3 lần sẽ bị xử với mức phạt cao nhất là 1 triệu Đài tệ. Ngoài ra, nếu mang thực phẩm gia súc, gia cầm từ khu không có dịch bệnh cũng sẽ bị xử phạt cao nhất đến 300.000 Đài tệ.

Trước khi chưa thực thi quy định mới, người dân nếu vi phạm quy định mang sản phẩm thịt thuộc loại gia cầm đến từ khu có dịch tả lợn châu Phi hoặc dịch bệnh lở mồm lông móng nhập cảnh, chỉ bị xử phạt cao nhất là 15.000 Đài tệ. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn quy định của mức phạt mới, nếu du khách mang thịt từ những quốc gia có dịch tả lợn châu Phi ví dụ như nhập khẩu từ Trung Quốc, người vi phạm lần đầu tiên bị phạt 50.000 Đài tệ, nếu tái phạm lần thứ 2 sẽ tăng mức phạt lên 500.000 Đài tệ, tái phạm lần thứ 3 bị xử phạt cao nhất tới 1 triệu Đài tệ.

Tổ trưởng Cục Phòng dịch và Kiểm dịch Bành Minh Hưng cho biết: “Thông thường mà nói từ 10 ngàn tới 1 triệu, là chia theo các bậc, nhưng chúng tôi cân nhắc việc chỉ chia ra theo 3 bậc, bởi vì khi người đương sự đã bị phạt một lần rồi, sẽ biết rằng không được phép mang thịt vào, nhưng lại mang vào lần thứ 2, mà bạn nói rằng bạn không biết, hoặc cho là tôi vô tội, nhưng đây được coi là người tái phạm rồi, là cố tình rồi, nên tôi sẽ phạt bạn tăng gấp 10 lần, nhưng đến lần thứ 3 lại tái phạm nữa, thì không phải nói gì rồi, thế là sẽ phải xử phạt 1 triệu Đài tệ.”

                                                      Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore