:::

Tại sao kiến nghị không dùng tên gọi “Đài Bắc,Trung Hoa”? Bộ ngoại giao : Thường xuyên bị Trung Quốc phiên dịch thành “Đài Bắc, Trung Quốc”

  • 17 December, 2018
  • Lệ Phương

Do các tổ chức dân sự trong nước lúc tham gia hoạt động quốc tế thường bị Trung Quốc can thiệp và chèn ép, cho nên gần đây, Bộ ngoại giao Đài Loan đã công bố nguyên tắc xử lý danh xưng đối với ngoài nước, ưu tiên sử dụng tên gọi chính thức “Trung Hoa Dân Quốc”, hoặc là “Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc”, tuyệt đối không thể chấp nhận thuật ngữ hạ thấp địa vị quốc gia như là “Đài Loan, Trung Quốc”, hoặc “Đài Bắc, Trung Quốc”.

Ngày 17/12, nhằm vào nguyên tắc xử lý danh xưng đối với bên ngoài của các nhóm dân sự, bộ trưởng Bộ ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp cho biết : Tên quốc gia của chúng ta là Trung Hoa Dân Quốc, nếu chúng ta muốn tham gia hoạt động quốc tế, tốt nhất là dùng danh nghĩa Trung Hoa Dân Quốc, nếu được, cũng có thể dùng tên gọi Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc hoặc là Đài Loan, những tên gọi này đều có thể tránh bị hạ thấp địa vị. Còn tên gọi “Đài Bắc, Trung Hoa” là thường bị Trung Quốc dịch thành “Đài Bắc, Trung Quốc”, gây phiền phức rất lớn cho chúng ta, vì vậy, nếu được, chúng ta nên tránh sử dụng tên gọi “Đài Bắc, Trung Hoa”.

Ông Ngô Chiêu Nhiếp còn cho biết, nếu thật sự bị buộc phải sử dụng danh nghĩa “Đài Bắc, Trung Hoa” để tham gia hoạt động quốc tế, cũng phải đảm bảo tính độc lập của sự tham gia, và quyền lợi, nghĩa vụ tham gia cũng phải giống với các nước hội viên khác.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore