Viện Hành chính thông qua phương án gia tăng nhu cầu nội địa, kỳ vọng có thể kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy đầu tư

  • 10 January, 2019
  • Minh Hà
Viện Hành chính thông qua phương án gia tăng nhu cầu nội địa (Ảnh/PV Rti)

Ngày 10-1 Ủy ban Phát triển Quốc gia tiến hành báo cáo tại Viện Hành chính về bản “Quy hoạch chiến lược ứng xử sự thay đổi nhu cầu nội địa trong nền kinh tế tổng thể năm 2019”, theo Ủy ban Phát triển Quốc gia cho biết, tháng 5 năm nay ngoài việc chuẩn bị thực hiện phương án ưu đãi trong chế độ thuế khóa, giảm nhẹ gánh nặng kinh tế của người dân, gia tăng sức tiêu dùng; chính phủ cũng sẽ thông qua các giải pháp như thúc đẩy thị trường du lịch trong nước, tổ chức các hoạt động quy mô, gia tăng các yếu tố thu hút tiêu dùng, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường nhu cầu nội địa.

Thủ tướng Lại Thanh Đức đưa ra chỉ thị tại cuộc họp Viện Hành chính rằng, hai năm qua tổng thu nhập năm đạt số dư khoảng 40 tỷ Đài tệ, nhưng đối mặt với tình hình biến động kinh tế trên toàn cầu và cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, nhu cầu nội địa sẽ là nguyên nhân mấu chốt xúc tiến kinh tế tăng trưởng trong nước. Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, đầu tư và tiêu dùng là cột trụ lớn để chấn hưng nhu cầu nội địa, ông yêu cầu các bộ ngành khi thực hiện chính sách phải nắm rõ nhu cầu của người dân, để tiến tới hiệu quả dự kiến.

Người phát ngôn Viện Hành chính bà Kolas Yotaka truyền đạt lại lời nói của thủ tướng cho biết: “Tiêu dùng và đầu tư là hai cột trụ lớn cho việc chấn hưng nhu cầu nội địa, về mặt tiêu dùng, thông qua việc ưu đãi thuế khóa, giảm nhẹ gánh nặng của người dân, nâng cao mức thu nhập để chi phối, tạo sự có lợi cho việc nâng cao sức tiêu dùng; còn việc khuyến khích du lịch nội địa, tổ chức các hoạt động quy mô, mở hội nghị triển lãm, và hỗ trợ trợ cấp thiết bị cắt giảm năng lượng, và mua sắm xe chạy bằng điện v.v..., sẽ thông qua sự hướng dẫn của chính sách, cung cấp cho người dân có thêm nhiều lựa chọn đa dạng trong tiêu dùng.”

                                                          Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore