Bộ giáo dục lại nhắc nhở các trường đại học không được tuyển sinh qua môi giới

  • 11 January, 2019
  • Khiết Nhi
Quyền bộ trưởng Giáo dục ông Diêu Lập Đức trong Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng toàn Đài Loan

Gần đây liên tục có thông tin về các trường đại học khi tuyển sinh viên quốc tế cho lớp chuyên ban vừa học vừa làm theo chính sách hướng Nam mới, nghi ngờ đã nhờ môi giới tuyển sinh và sắp xếp công ty để thực tập, và để sinh viên làm việc quá thời gian quy định. Quyền bộ trưởng Bộ giáo dục ông Diêu Lập Đức đã nhắc nhở hiệu trưởng các trường trong hội nghị hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng toàn quốc, cho rằng trong vấn đề chất lượng giảng dạy, đi làm thêm hoặc thực tập tại lớp chuyên ban dành cho sinh viên quốc tế của trường theo hướng Nam mới còn có nhiều điều cần cải thiện. Trong tương lại Bộ giáo dục sẽ tiếp tục giám sát, để cải thiện chất lượng giáo dục.

Ông Diêu Lập Đức nói “Không thể để mượn danh nghĩa du học để đi làm, tuyệt đối không thể thông qua môi giới để tuyển sinh, và tuyệt đối không thể để môi giới sắp xếp công ty thực tập cho sinh viên. Chúng tôi cảm thấy không thể làm như thế. Các trường phải hiểu rằng nếu thông qua môi giới, lòng tham của môi giới càng lúc càng lớn, cuối cùng lại chuyển hết lên mình sinh viên, sinh viên sẽ bị bóc lột, nên không được làm như vậy. ”

Theo ông Diêu Lập Đức, Bộ giáo dục đã nhờ trường Đại học Phùng Giáp thành lập một trung tâm tư vấn phục vụ đa ngôn ngữ, để các sinh viên theo học tại Đài Loan khi cần có thể dùng tiếng mẹ đẻ để khiếu nại, để tránh bị bóc lột hoặc bị bắt làm công nhân bất hợp pháp.

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore