Sửa đổi quy định về thời hạn cho phép quan chức cấp cao Đài Loan được tới thăm Trung Quốc, Viện Hành chính: không nhằm vào riêng ai hết

  • 14 February, 2019
  • Hải Ly
Phát ngôn viên của Viện Hành chính Kolas Yotaka(người ngồi giữa) chủ trì cuộc họp báo sau phiên họp của Viện Hành chính vào ngày 14-2

Viện Hành chính sửa đổi Điều lệ quan hệ người dân hai bờ eo biển và Luật bảo vệ cơ mật quốc gia, theo đó kéo dài thời hạn sau khi về hưu mà các tướng lĩnh hoặc những người từng đảm nhiệm những công việc có liên quan đến bí mật quốc gia được phép sang thăm Trung Quốc, đồng thời được xếp vào các dự thảo luật ưu tiên xem xét phê chuẩn trong phiên họp lần này, việc làm này của Viện Hành chính cho thấy khá rõ rệt là nhằm vào cựu Tổng thống Mã Anh Cửu và Cựu Phó Tổng thống Ngô Đôn Nghĩa mà tới 20-5 năm nay lẽ ra là sẽ hết thời hạn bị quản lý không được sang thăm Trung Quốc.

Vào ngày 14-2, bà Kolas Yotaka, người phát ngôn của Viện Hành chính cho biết, hai dự thảo sửa đổi này đã được xếp vào các dự thảo sửa đổi ưu tiên từ trước rồi, không thể coi nhẹ vấn đề an ninh quốc gia, Viện Hành chính xúc tiến việc sửa đổi luật không phải nhằm vào riêng ai hết.  

Bà Kolas nói:“Trong danh sách của chúng tôi hiện tại thì đây chính là các dự thảo ưu tiên nhất, không có tính chất nhắm riêng vào ai hết.”

Bà Kolas cho biết, ngày 18-2 Viện Hành chính sẽ tiến hành thảo luận với Đảng đoàn tại Viện Lập pháp của đảng Dân Tiên về các dự thảo ưu tiên, Viện Hành chính có khuynh hướng sửa đổi luật theo phương hướng nêu trên, đợi sau khi thảo luận với đảng đoàn sẽ quyết định danh sách các dự thảo luật ưu tiên của phiên họp lần này.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore