Thủ tướng Tô Trinh Xương bày tỏ bảo vệ chủ quyền thiện chí, không để Trung Quốc thôn tính trong thế hệ này

  • 15 February, 2019
  • Khiết Nhi
Sau một tháng lên chức, ngày 15-2 ông Tô Trinh Xương báo cáo trước Viện Lập pháp

Ngày 15-2, Thủ tướng Tô Trinh Xương báo cáo tình tình thực hiện chính sách với Quốc hội, ông bày tỏ, trách nhiệm bảo vệ dân chủ của chính phủ không đổi, và sẽ không để Trung Quốc thôn tính trong thế hệ này

Ủy viên Đảng Thân Dân – Bà Chu Trần Tú Hà khi chất vấn ông Tô Trinh Xương đã quan tâm vấn đề quan hệ hai bờ eo biển, bà thấy hiếu kỳ việc ông sẽ có cách hóa giải như thế nào trước quan hệ căng thẳng hoàn toàn không tương tác của hai bờ eo biển Ông Tô Trinh Xương nói : “Đài Loan không phải không tương tác, mà là do Trung Quốc muốn thôn tính Đài Loan, xâm chiếm Đài Loan, việc bảo vệ chủ quyền Đài Loan là yêu cầu của toàn thể người dân Đài Loan, chúng ta hi vọng Trung Quốc có thể đối đãi thiện chí.”

Ông Tô Trinh Xương còn chỉ ra, “4 cần, 3 mạng lưới bảo vệ” của Tổng thống Thái Anh Văn rất được người dân ủng hộ, hi vọng các chính trị gia vẫn nên đặt lợi ích Đài Loan lên làm ưu tiên. Ông Tô Trinh Xương nói: “Phương án Đài Loan một nước hai chế độ đã được khởi động, hơn nữa còn phải khởi động hiệp thương hòa bình với các giới chức trách, đó chính là chiến tuyến thống nhất của Trung Quốc trong cuộc nội chiến Trung Quốc năm xưa. Cho nên chúng ta mang trên mình trọng trách bảo vệ cho 23 triệu người dân Đài Loan, nỗ lực để mọi người cùng được sống trên mảnh đất an toàn mang tên Đài Loan ngày hôm nay, tuyệt đối không thể để Trung Quốc thôn tính trong thế hệ của chúng ta. ”

Khiết Nhi 

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore