Tổng thống Thái Anh Văn: Sẽ không có điểm dừng cho việc tìm kiếm chân lý, chính phủ sẽ không dừng bước

  • 27 February, 2019
  • Khiết Nhi
Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến "Đoàn Gia quyến nạn nhân 228 tại nước ngoài trở về Đài Loan" tại Phủ Tổng Thống

Sáng ngày 27 -2, Tổng thống Thái Anh Văn khi tiếp kiến Đoàn Gia quyến 228 hải ngoại hồi hương năm 2019 tại Phủ Tổng thống đã nói, trong một thời gian dài đã không được nhắc đến sự kiện 228 tại Đài Loan, nên dẫn đến việc không thể đi sâu tìm hiểu chân tướng lịch sử. Phải đến khi dân chủ hóa, chính phủ mới bắt đầu nhận lỗi, xin lỗi, lập bia kỷ niệm, điều tra chân tướng lịch sử và bồi thường, khôi phục danh dự cho nạn nhân v.v., nhưng bà biết rằng đối với việc truy tìm chân tướng, sẽ không có một điểm dừng nào cho việc tìm kiếm chân lý, và chính phủ có trách nhiệm phải làm nhiều hơn nữa.

Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, trong hai năm qua, chính phủ đã bỏ nhiều công sức hơn trong cơ chế công lý về các tội lỗi trong quá khứ, và cũng có nhiều tiến bộ vượt bậc trong công tác này hơn. Đầu tiên là về mặt pháp chế, đã thông qua lập pháp điều lệ cơ chế công lý, để năm nhiệm vụ lớn trong các công tác về sau cũng có điều lệ và quy chế để noi theo. Về mặt tổ chức, Ủy ban Cơ chế công lý đã bắt đầu được đưa vào vận hành vào cuối năm 2018. Tuy trong quá trình này vẫn gặp không ít thách thức, nhưng chính phủ đã can đảm, thành thực đối diện với vấn đề, nỗ lực điều chỉnh bước đi công tác. Ngoài ra, Quỹ Kỷ niệm sự kiện 228 còn tìm ra các nạn nhân mà trước đây chưa phát hiện, và dự định phát biểu Báo cáo Cơ chế công lý sự kiện 228. Bảo tàng Nhân quyền quốc gia của Bộ Văn hóa cũng được chính thức hoạt động vào năm 2019, để người dân trong xã hội có cơ hội tiếp cận sâu hơn với nội dung công tác chuyển đổi công lý.

Tổng thống Thái Anh Văn nói: “Chúng ta sẽ tiếp tục làm rõ chân tướng, tiếp tục truy cứu trách nhiệm, để tiếp tục xúc tiến giáo dục, chúng ta chưa bao giờ quên, và cũng sẽ không dừng bước. Cũng sẽ có sự hợp tác, liên hệ mật thiết giữa các tổ chức, cơ quan khác nhau, để có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Chúng ta phải để các bộ ủy có thể phối hợp nhịp nhàng, cùng thực hiện công tác chuyển đổi công lý.”

Bà Thái Anh Văn nói, về nhiệm vụ cần được hoàn thành trong công tác này, chính phủ nhất định sẽ làm, bà hi vọng người dân và gia quyến nạn nhân 228 có thể đưa ra nhiều ý kiện và thảo luận hơn, có như vậy mới có thể thực hiện công tác triệt để và hoàn chỉnh hơn. 

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore