Bàn về việc liên nhiệm, Tổng thống: Vẫn phải ưu tiên cho chính vụ của quốc gia.

  • 19 March, 2019
  • Tố Kim

Ngày 18/3 cựu thủ tướng Lại Thanh Đức hoàn thành thủ tục đăng ký bầu chọn ứng cử viên tranh cử tổng thống Đài Loan nội bộ đảng Dân Tiến. Do sự việc này quá bất ngờ, khiến mọi người thảo luận không biết giữa Tổng thống Thái Anh Văn và cựu thủ tướng Lại Thanh Đức ai sẽ là người ra tranh cử Tổng thống Đài Loan năm 2020.

Ngày 19/3 Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, muốn liên nhiệm chức vụ tổng thống thì bà phải làm việc mỗi ngày , nỗ lực không ngừng để được nhiều người ủng hộ. Đối với việc bầu chọn sơ bộ của đảng bộ, Tổng thống nhấn mạnh, hy vọng các thành viên của đội ngũ nắm quyền nên ưu tiên cho chính vụ của quốc gia.

“ Bầu chọn sơ bộ là cơ chế của nội bộ đảng, còn đội ngũ nắm quyền của chúng tôi thì hôm qua tôi đã nói với họ là ưu tiên cho chính vụ của quốc gia, không nên bị ảnh hưởng bởi người nào hoặc sự việc nào.” Tổng thống nói.

Tổng thống cũng nói với người ủng hộ mình rằng, quốc gia thay đổi rất nhiều và đang đi trên con đường đúng đắn, nhất định có thể tiếp tục tiến tới.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore