Nghe nói hãng hàng không Vietjet dự định thành lập hãng hàng không tại Đài Loan. Cục hàng không dân dụng : Hiện đang trong giai đoạn xin tư vấn về các quy định liên quan

  • 25 March, 2019
  • Lệ Phương
Hãng hàng không Vietjet

Có thông tin rằng, hãng hàng không Vietjet dự định thành lập hãng hàng không tại Đài Loan, ngày 25/3, Cục hàng không dân dụng chứng thực, tuần trước, hãng hàng không Vietjet có cử người đến Cục dân dụng hàng không, hiện nay chỉ là đang xin tư vấn về các quy định liên quan.

Trưởng phòng vận chuyển đường hàng không của Cục hàng không dân dụng Hàn Chấn Hoa cho biết, tuần trước, hãng hàng không Vietjet thật sự có cử người đến Cục hàng không dân dụng, nhưng chủ yếu là mong muốn tìm hiểu các quy định về việc thành lập hãng hàng không, nếu Vietjet muốn thành lập công ty hàng không ở Đài Loan thì phải tuân thủ các pháp lệnh liên quan của Đài Loan.

Theo điều lệ sửa đổi về một số quy định của Quy tắc quản lý ngành vận tải hàng không dân dụng được Cục hàng không dân dụng công bố vào năm 2018, chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị của công ty phải có trên một nửa là công dân Trung Hoa Dân Quốc, hơn 50% tổng số vốn hoặc tổng số cổ phần của công ty phải thuộc sở hữu của công dân và pháp nhân của Trung Hoa Dân Quốc, người nước ngoài không được nắm giữ trên 25% tổng số cổ phần của công ty, cũng tức là, người nước ngoài muốn đầu tư công ty hàng không tại Đài Loan, vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài cao nhất chỉ có thể là 49%.

Ngoài ra, việc thành lập các hãng hàng không tại Đài Loan hiện nay chủ yếu dựa trên nguồn lực tài chính và tính chuyên nghiệp. Chứng minh tài chính trong việc kinh doanh công ty quốc tế và vốn thanh toán của công ty tối thiểu là 6 tỷ Đài tệ.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore