Càng ngày càng nhiều doanh nhân Đài Loan trở về đầu tư. Bộ kinh tế ước tính : Tổng số tiền đầu tư gần 100 tỉ Đài tệ

  • 25 March, 2019
  • Lệ Phương
Thứ trưởng Bộ kinh tế Vương Mỹ Hoa

Ngày 25/3, Ủy ban kinh tế thuộc Viện lập pháp mời bộ trưởng Bộ kinh tế Thẩm Vinh Tân đến báo cáo và trả lời chất vấn về chiến dịch “Phương án hành động hoan nghênh doanh nhân Đài Loan về nước đầu tư”, cơ hội và rủi ro trong việc phát triển thương mại của hai bờ eo biển Đài Loan v.v..., nhưng, ông Thẩm Vinh Tân không được khỏe cho nên do thứ trưởng Vương Mỹ Hoa đại diện đến dự. Thứ trưởng Vương Mỹ Hoa báo cáo, năm nay, kể từ khi thực thi “Phương án hành động hoan nghênh doanh nhân Đài Loan về nước đầu tư”, tính đến ngày 22/3, đã có 18 doanh nghiệp thông qua xét duyệt, tổng kim ngạch đầu tư là 57 tỉ Đài tệ, tạo nên cơ hội việc làm cho khoảng 7.700 người, hiện cũng đang sắp xếp, đánh giá 22 nhà kinh doanh, dự kiến sẽ đem đến tổng số đầu tư trên 40 tỷ Đài tệ và hơn 1000 cơ hội việc làm cho Đài Loan. Ngoài ra còn có 30 doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn xem xét, và số lượng doanh nghiệp muốn trở lại Đài Loan đầu tư ngày một tăng cao.

Bà Vương Mỹ Hoa nhắc đến, trong số các doanh nghiệp muốn trở lại đầu tư, ngành công nghiệp thông tin điện tử chiếm đa phần, tiếp đó là ngành cơ điện v.v... Ngoài ra, theo sự phân tích của Bộ kinh tế, các chuỗi công nghiệp như máy chủ, thiết bị Netcom và xe đạp đều có xu hướng quay trở lại Đài Loan.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore