Sửa đổi Luật Trưng cầu dân ý, Thủ tướng: ngăn chặn các cá nhân lợi dụng trưng cầu dân ý để chống lại dân chủ

  • 12 April, 2019
  • Thúy Anh
Thủ tướng Tô Trinh Xương bày tỏ, cuối năm ngoái, có các cá nhân đã làm giả kết quả vận động xin chữ ký một cách có hệ thống, lợi dụng cơ chế trưng cầu dân ý dân chủ để phản dân chủ, việc sửa đổi luật lần này là nhằm ngăn chặn những hành vi sai trái này.

Ngày 12/04, Thủ tướng Tô Trinh Xương bày tỏ, cuối năm ngoái, có các cá nhân đã làm giả kết quả vận động xin chữ ký một cách có hệ thống, lợi dụng cơ chế trưng cầu dân ý dân chủ để phản dân chủ, việc sửa đổi luật lần này là nhằm ngăn chặn những hành vi sai trái này.

Viện Hành chính cũng đã thông qua dự thảo sửa đổi luật, trong đó thêm vào quy định khi người dân tham gia vào vận động xin chữ ký, cần phải kèm theo bản sao hai mặt của giấy chứng minh thư, nhằm phòng tránh việc người đã chết cũng tham gia ký tên tái diễn. Các giới bên ngoài nghi ngờ rằng, việc sửa đổi này ngược lại sẽ khiến cho những người dân càng không muốn tham gia vào vận động xin chữ ký, đây là cách làm phản dân chủ.

Về việc này, khi trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Tô Trinh Xương bày tỏ, Đảng Dân tiến nỗ lực thúc đẩy trưng cầu dân ý, từ sau khi nắm quyền đã xóa bỏ những hạn chế trong trưng cầu dân ý, ngược lại chỉ có Đảng Quốc Dân xem trưng cầu dân ý là mối nguy hiểm. Thủ tướng bày tỏ, lần sửa đổi luật này là nhằm ngăn chặn hành vi ngụy tạo sai trái. Ông Tô Trinh Xương nói: “ Nhưng lại có người lại lợi dụng cơ chế dân chủ của việc trưng cầu dân ý để ngụy tạo, đến cả người chết cũng có thể ký tên, thậm chí cuối năm ngoái có 3 đề án có đến hơn 10 ngàn người chết ký tên, cho thấy đây là việc lợi dụng cơ chế dân chủ của trưng cầu dân ý để phản dân chủ một cách có hệ thống. Vì vậy, việc sửa đổi luật là để ngăn chặn việc lợi dụng trưng cầu dân ý để quán triệt những hành vi phản dân chủ, cho nên lần này không chỉ là không thêm vào bất kỳ tiêu chuẩn nào, các tiêu chuẩn vẫn như cũ, chỉ là ngăn chặn những hành vi sai trái như ngụy tạo giấy tờ, người chết ký tên lại tái diễn.”
Ngoài ra, dự thảo sửa đổi luật lần này cũng đã tách riêng bầu cử với trưng cầu dân ý, Thủ tướng bày tỏ, nếu như có đến 20, 30 đề án trưng cầu dân ý diễn ra cùng lúc với bầu cử, người dân sẽ phải xếp hàng dài chờ bỏ phiếu như hồi cuối năm ngoái, gây khó khăn cho người dân. Ông Tô Trinh Xương cho biết, dự thảo sửa đổi luật sẽ cải thiện tình trạng này, nhưng sẽ không nâng cao tiêu chuẩn trưng cầu dân ý, xin các giới bên ngoài đừng lý giải sai.

Về việc Đảng Dân tiến dời thời gian việc sơ tuyển ứng cử viên tổng thống, ông Tô Trinh Xương cho biết, Tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng tiền nhiệm, ông Lại Thanh Đức đều bày tỏ đồng ý phối hợp, Tổ điều phối sẽ tiếp tục làm việc để việc này có thể tiến hành thuận lợi. Ông Tô Trinh Xương cũng kêu gọi những người ủng hộ của hai bên hãy để Đảng Dân tiến có thể phát huy cơ chế dân chủ một cách có hiệu quả, để cho cuộc sơ tuyển này có kết quả tốt đẹp nhất.

Thúy Anh

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore