Nộp tiền phạt giao thông bằng thẻ tín dụng, Thủ tướng Tô Trinh Xương: chính phủ không có ý định sẽ tự chịu phí thủ tục quét thẻ

  • 14 April, 2019
  • Hải Ly
Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Xương

Theo phương tiện truyền thông đưa tin, có người dân khiếu nại trước đây khi tới các trạm đăng kiểm dùng thẻ tín dụng nộp tiền phạt giao thông tại quầy, hoặc trả tiền phạt bằng hình thức thanh toán di động, thì phần phí thủ tục sẽ do ngân hàng tự chịu, nhưng có ngân hàng bày tỏ không muốn tự chịu thủ tục phí quét thẻ, Bộ Giao thông gửi công văn yêu cầu các cơ quan cấp địa phương liên quan phải lập ngân sách dự toán cho khoản này, mỗi năm ít nhất phải mất 40 triệu Đài tệ, có nghĩa trả thủ tục phí giúp những người vi phạm quy định giao thông, việc này đã gặp phải sự phản đối của chính quyền 6 thành phố trực thuộc Trung ương của Đài Loan, đều có công văn phản hồi về Trung ương.

Chiều ngày 14-4, Thủ tướng Tô Trinh Xương phát biểu bài viết trên facebook và LINE cho biết, để tạo tiện ích cho dân chúng, chính phủ phát động việc có thể nộp tiền thuế, nộp tiền điện, tiền nước, đổ xăng và nộp các lệ phí đều có thể thông qua thanh toán di động, tuy nhiên nhấn mạnh không bao gồm nộp khoản phạt vi phạm giao thông.

Thủ tướng Tô Trinh Xương cũng đặc biệt dùng hình ảnh để nhấn mạnh, các khoản phí có thể trả bằng thanh toán di động không bao gồm tiền phạt vi phạm giao thông, chính phủ không có ý định phải chịu phần thủ tục phí của khoản này.

Thủ tướng Tô Trinh Xương nói, hiện tại có rất nhiều kênh để nộp các khoản tiền, bao gồm thẻ tín dụng chi trả điện tử và thanh toán di động theo số điện thoại di động, vì vậy chính phủ áp dụng tiếp nhận các phương thức nộp tiền khác nhau, để tạo sự tiện lợi cho dân chúng. Ông nói, nhưng chính phủ không hạn chế chỉ được nộp các loại phí bằng phương thức thanh toán di động, trước đây mọi người đã quen cách thanh toán nào, ví dụ như nộp tiền tại cửa hàng tiện lợi, nộp tiền tại quầy, chuyển khoản bằng ATM, thì chính phủ đều vẫn tiếp tục cung cấp các hạng mục phục vụ này.

Theo người phát ngôn của Viện Hành chính Kolas Yotaka cho biết, chính phủ cũng không tự chịu khoản thủ tục phí của các trường hợp nộp tiền phạt vi phạm giao thông bằng thẻ tín dụng, mọi trường hợp trả tiền phạt phí vi phạm giao thông, bất kể là nộp tiền tại quầy hay nộp tiền bằng thẻ tín dụng, thì chính phủ đều không chịu khoản thủ tục phí.

Hải Ly

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore