Ủy ban Trung Hoa Lục Địa : Thuyết thống nhất bằng vũ lực làm trái với hai công ước, chính phủ không triển khai hành động mới là không làm tròn trách nhiệm

  • 15 April, 2019
  • Lệ Phương
Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa Khưu Thùy Chính

Học giả thuyết thống nhất bằng vũ lực Trung Quốc Lý Nghị dùng tư cách đi du lịch đến Đài Loan diễn thuyết, bị Sở di dân ra lệnh trục xuất, sau đó Lý Nghị tự tiết lộ, vào năm 2017, ông từng đi thăm Lâm Tông Thịnh, lúc đó ông ta đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm Bộ sự vụ Trung Quốc của Đảng Dân Tiến, và giúp Đảng Dân Tiến truyền đạt thông tin đến Quốc vụ viện Trung Quốc.

Ngày 15/4, lúc bị chất vấn về việc này, phó chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa Khưu Thùy Chính cho biết, việc này nên do Đảng Dân Tiến trình bày với giới ngoài, Ủy ban Trung Hoa Lục có nghe qua việc này, nhưng chi tiết cụ thể như thế nào thì ông không rõ lắm. Do Lý Nghị đã từng nhấn mạnh thuyết thống nhất bằng vũ lực tại các nơi khác, cho nên lúc đó Ủy ban Trung Hoa Lục Địa đã chủ trương sẽ kiểm soát chặt chẽ đối với việc Lý Nghị đến Đài Loan giao lưu.

Ông Khưu Thùy Chính cho biết, gần đây tất cả mọi người đều rất quan tâm đến việc nhân sĩ ủng hộ Trung Quốc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực đến Đài Loan, điều lệ thứ 60 trong luật thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, quy định rõ, bất kỳ hành động cổ súy chiến tranh nào đều nên bị pháp luật cấm, thuyết thống nhất bằng vũ lực rõ ràng là chủ trương thúc đẩy chiến tranh, vì vậy ở ngoài nước hay người nước ngoài chủ trương tiếng nói như vậy đều sẽ bị chính phủ liệt kê vào danh sách những người không được hoan nghênh, chính phủ không triển khai hành động mới là không làm tròn trách nhiệm.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore