Trần Minh Thông: Chỉ từ chối nhập cảnh đối với người tuyên truyền chính sách Một nước hai chế độ, thống nhất bằng vũ lực

  • 17 April, 2019
  • Khiết Nhi
Ông Trần Minh Thông Chủ tịch Ủy ban Trung Hoa Lục Địa trả lời Ủy ban Nội chính thuộc Viện Lập pháp 17/4

Ngày 17-04, Ông Trần Minh Thông Chủ tịch Ủy ban Trung Hoa Lục Địa trong lúc trả lời Ủy ban Nội chính thuộc Viện Lập pháp, khi bị hỏi đến các quan chức Trung Quốc chủ trương “Phương án Đài Loan một nước hai chế độ” bị từ chối nhập cảnh Đài Loan, liệu như thế có ảnh hưởng đến giao lưu hai bờ eo biển không? Ông Trần Minh Thông cho hay, mấu chốt là ở chỗ, Tổng thổng xét thấy có người nước ngoài đến tuyên truyền “Phương án Đài Loan một nước hai chế độ”, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và ổn định xã hội.Còn những giao lưu học thuật thông thường, Đài Loan vẫn hoan nghênh; giao lưu giữa các thành phố cũng là điều chính sách chúng ta cho phép, nên cũng sẽ không có vấn đề.

Còn tiêu chuẩn để phán đoán, ông Trần Minh Thông cho rằng phải phù hợp với nguyên tắc tỷ lệ nhất định, như cuối tháng này sẽ có đoàn Tuyên truyền thống nhất bằng vũ trang đến Đài Loan, đoàn này sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Theo ông Trần Minh Thông: “Nhưng đoàn khách sẽ đến viếng thăm vào cuối tháng này, vì chúng tôi nhìn thấy trong quá khứ, trong đó bao gồm việc ‘Phương án Đài Loan một nước hai chế độ’ do Tập Cận Bình đề xuât và ngày mồng 2 tháng 1. Họ vẫn tiếp tục chủ trương dùng vũ lực để thống nhất, về việc này, chúng tôi theo chỉ đạo chính sách của Tổng thống ngày 16-4, chúng tôi sẽ không hoan nghênh họ nhập cảnh, nếu đã cấp visa thì sẽ bị hủy, hủy visa nhập cảnh của người đó, cho nên đoàn khách tuyên truyền thống nhất bằng vũ lực này chắc sẽ không còn đến đây nữa.”

Ông Trần Minh Thông cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đề xuất “Phương án Đài Loan một nước hai chế độ” chính là muốn tiêu diệt Trung Hoa Dân Quốc, chính phủ làm sao có thể để một đoàn tuyên truyền  muốn tiêu diệt Trung Hoa Dân Quốc này đến Đài Loan được?

Có ký giả hỏi, việc “Đài Loan độc lập” có được tính là tiêu diệt Trung Hoa Dân Quốc hay không? Ông Trần Minh Thông cho biết, người mà ông đang nói là những người ở nước ngoài. Nếu người trong nước trong lúc giao lưu có nhắc đến việc “Một nước hai chế độ”, thì liệu có đang chạm vào mức cảnh báo hay không? Theo ông Trần Minh Thông nhấn mạnh, quan trọng vẫn là ở việc “tuyên truyền” Một nước hai chế độ mới gây quan ngại về an toàn quốc gia và ổn định xã hội. Còn “Hai bờ eo biển là một nhà” có phải đang tuyên dương “Phương án Đài Loan một nước hai chế độ” không, thì theo ông, điều này đã đi quá xa chủ đề.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore