Trung Quốc chèn ép gây sự bất mãn của cộng đồng quốc tế. Bộ ngoại giao : Tiếng nói ủng hộ Đài Loan nhiều hơn những năm trước

  • 17 April, 2019
  • Khiết Nhi
ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp tại Viện Lập Pháp 17-4

Ngày 17/4, lúc trả lời phỏng vấn tại Viện lập pháp, ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp cho biết, hy vọng sẽ giành được càng nhiều sự ủng hộ của các nước đồng minh và các nước có quan niệm tương tự với Đài Loan, chẳng hạn như gần đây, một số nước châu Âu và nghị sĩ quốc hội của Liên minh châu Âu, đã kêu gọi Tổ chức y tế thế giới mời Đài Loan tham gia hoạt động, điều này tiêu biểu sự nỗ lực của Bộ ngoại giao đã được thế giới nhìn thấy, cộng đồng quốc tế cũng công nhận Đài Loan có tư cách và có khả năng tham gia các hoạt động liên quan của Tổ chức y tế thế giới.

Ông Ngô Chiêu Nhiếp bày tỏ: Đài Loan là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp cho cộng đồng quốc tế và tranh giành càng nhiều cơ hội tham gia và cống hiến.

Ông Ngô Chiêu Nhiếp cho biết, việc Đài Loan bị gặp trở ngại khi tham gia tổ chức quốc tế vẫn là do sự ngăn cản của Trung Quốc và thái độ cứng nhắc của các tổ chức quốc tế liên quan, nhưng hiện nay tiếng nói ủng hộ Đài Loan của cac nước trên thế giới ngày một nhiều, nhiều hơn những năm trước, điều này chứng tỏ rằng, sự chèn ép Đài Loan vô cớ của Trung Quốc đã gây sự bất mãn của cộng đồng quốc tế, mức ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế của các nước ngày một cao hơn.

Ông còn cho hay, Bộ ngoại giao sẽ tiếp tục hợp tác với các bộ ngành liên quan, tận dụng năng động tích cực hiện có, cố hết sức mình để tranh thủ sự hiểu biết và ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Khiết Nhi

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore