Ông Vương Kim Bình: Đã đến gặp ông Quách Đài Minh, hai ông sẽ cùng nhau tuân thủ tinh thần của Quan Thánh Đế Quân.

  • 20 April, 2019
  • Tố Kim

Ngày 20/4, ông Vương Kim Bình, cựu viện trưởng viện lập pháp Đài Loan, người có ý ra tranh cử tổng thống Đài Loan năm 2020 cho biết, ông đã gặp gỡ đối thủ muốn tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên ra tranh cử tổng thống của Quốc Dân đảng, là ông Quách Đài Minh. Nội dung chi tiết như thế nào thì ông không tiện thố lộ, nhưng hai ông đều tuân thủ tinh thần của Quan Thánh Đế Quân đó là” Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí,Tín”.

Sáng nay, ông Vương Kim Bình đến huyện Gia Nghĩa tham gia nghi thức chúc thọ Bà Thiên Hậu tại Thái Thánh Cung. Sau buổi lễ ông trả lời ký giả về vấn đề có ý cùng hợp tác với ông Quách Đài Minh trong cuộc tranh cử tổng thống Đài Loan năm 2020 hay không? Ông cho biết, hai người như anh em cùng nhau chiến đấu, 20 mấy năm qua hai người đã xây dựng quan hệ và tình cảm tốt đẹp, cùng tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên.

Ông cho biết, ông Quách Đài Minh kiên trì tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên ra tranh cử tổng thống của Quốc Dân đảng, đây là thái độ tôn trọng chế độ. Hai người cũng đã gặp nhau, nội dung như thế nào thì “ Đây là chuyện của hai chúng tôi” Ông Vương kim Bình nói.

Ông Vương kim Bình cho biết, ông tin rằng những người có ý ra tranh cử tổng thống Đài Loan đều là những người có hoài bão, hy vọng có thể cống hiến sức mình vì quốc gia, xã hội, nhân dân, lớp trẻ và muốn sáng tạo viễn cảnh mới cho hai bờ eo biển, để cho nội bộ Đài Loan an định, hai bờ eo biển hoà bình ổn định, kinh tế phát triển, dân chúng có cuộc sống tốt, thanh niên thì có tương lai tươi sáng.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore